Tag Archives for " skatt "

Grunnleggende kunnskap om skatt!

Ingen liker skatter. Likevel betaler vi alle skatt, men om du tar deg tiden til å lære basisen til skatteloven vil du redusere mer av byrden og betale mindre skatt. Ved å øke din finansielle kunnskap, kan du lære hva de rike allerede vet: Du kan ikke unngå  skattesystemet, men du kan snu det til din fordel.

Skattesystemet har utviklet seg over flere hundre år og er i dag et progresivt system. Det vil si at når inntekten stiger betaler du en høyere prosentandel av inntekten i skatt.

De fleste som har en lønnsinntekt har relativt små muligheter til fradrag og de må følgelig betale skatt av nesten hele inntekten sin. Det som blir igjen blir som regel brukt opp. De rike gjør dette på en helt annen måte. De tjener penger, bruker pengene, og av det som blir igjen betaler de skatt av, og det er lovlig.

Ansatte i bedrifter

Lønnsinntekt – betaler skatt – bruker

De som eier bedriftene

Tjener – bruker – betaler skatt

Hva er hemmeligheten til de rike? De drar fordel av “skattehullene” som tillater individer til å velge ulike typer selskapsformer. Såkalte skattehull kan også ha negative virkninger for noen, har de til hensikt å hjelp virksomheter med å utvikle seg og å vokse.

Skatteloven tillater bedrifter å trekke fra alle utgiftene de har i relasjon til virksomheten før de betaler skatt av det som er igjen. Hvordan kan du komme inn å få ta del i samme hemmeligheten.?

Først trenger du å lære hvilke selskapsformer som er tilgjengelig og hva er fordeler og ulemper med hver av dem. Disse selskapsformer inkluderer enkeltmannsforetak, ulike partnermodeler, aksjeselskaper og noen andre. Jeg anbefaler deg å konsultere din skatterådgiver for å finne den løsningen som passer deg best.

Ja, du kan vinne over skattesystemet. Ved å konsentrere deg på å tjene så mye som mulig, og samtidig vite at du kan redusere, men ikke eliminere, din skattebyrde.

FRYKT: Mine hardt tjente penger vil forsvinne i skatt til myndighetene.

FAKTA: Det er forretningsformer tilgjengelig som hjelper deg med å redusere dine skattebyrder. Ved å ta kontakt med en skatterådgiver, kan du strukturere din forretning på en slik måte at du oppnår en reduksjon i skatten.

FRIHET: Hvis du strukturerer din forretning på en god måte, kan du beskytte mer av ditt overskudd.

Det er et spill. “Vi (skatteadvokater) lærer de rike hvordan de skal spille, slik at de kan forbli rike, og myndighetene fortsetter med å forandre reglene slik at vi kan bli rike ved å lære dem hvordan.” – John Grisham

ENKELMANNSFORETAK

“Dette er den eldste og enkleste formen for forretning. Eier og selskap er den samme, og de gleder seg over alle fordelene, men lar selskapet ha ansvaret for gjeld og skatt.”

Et enkelmannsforetak krever bare en person og alle inntekter som er generert fra virksomheten regnes som personlig inntekt. Eier rapporterer alle inntekter og tap på forretningen og har lov til å trekke fra utgiftene til forretningen før skatt blir beregnet. Eier står også ansvarlig for selskapet og kan bli saksøkt av en misfornøyd kunde eller en leverandør som ikke får betalt. Hvis selskapet ikke kan betale vil eier stå ansvarlig for å dekke gjelden.

Fordeler:

Eier har full kontroll
Fleksible beslutninger
Trekke fra utgifer
Eier beholder alt overskudd
Lett og billig å sette opp

Ulemper:

Eier ansvarlig for gjeld og krav
Forretningen avsluttes ved eiers død
Skatt kan være høyere enn ved andre selskapsformer

AKSJESELSKAP

mange tenker at et aksjeselskap er et selskap som har mange ansatte, men et aksjeselskap er egentlig bare en måte å gjøre forretninger på. Det er en legal enhet som anses å være skilt fra eier, den tilbyr særskilte skattefordeler, samtidig som den beskytter deg mot kreditorer og andre som vil kreve noe fra deg. Eier kontrollerer selskapet som aksjeeier, og gjerne også den eneste eier. Det er eier som bestemmer.

Fordeler:

Begrenset ansvar for eier
Aksjeeier risikerer kun investeringen
Selskpet overlever, selv om eier dør.
Lett å selge små andeler med aksjer for å reise kapital
Skatter kan være lavere
Selskapet kan tilby visse fordeler som ikke er tilgjengelig i andre selskapsformer.

Ulemper:

Dobbel skatt på utbytte til aksjonærer
Krav til regnskapsføring, rapportering og revisor
Myndighetene kan begrense operativ fleksibilitet

Her finner du mer informasjon om ulike selskapsformer i Norge:

  • Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) – er et selskap som er stiftet i et annet land, med filial i Norge. Denne har samme fordeler som AS har internasjonalt, men man slipper 100 000 i egenkapital, samt revisorplikt opptil 5 mill. kroner i omsetning per år.