Tag Archives for " Finansiell utdanning "

Grunnleggende kunnskap om skatt!

Ingen liker skatter. Likevel betaler vi alle skatt, men om du tar deg tiden til å lære basisen til skatteloven vil du redusere mer av byrden og betale mindre skatt. Ved å øke din finansielle kunnskap, kan du lære hva de rike allerede vet: Du kan ikke unngå  skattesystemet, men du kan snu det til din fordel.

Skattesystemet har utviklet seg over flere hundre år og er i dag et progresivt system. Det vil si at når inntekten stiger betaler du en høyere prosentandel av inntekten i skatt.

De fleste som har en lønnsinntekt har relativt små muligheter til fradrag og de må følgelig betale skatt av nesten hele inntekten sin. Det som blir igjen blir som regel brukt opp. De rike gjør dette på en helt annen måte. De tjener penger, bruker pengene, og av det som blir igjen betaler de skatt av, og det er lovlig.

Ansatte i bedrifter

Lønnsinntekt – betaler skatt – bruker

De som eier bedriftene

Tjener – bruker – betaler skatt

Hva er hemmeligheten til de rike? De drar fordel av “skattehullene” som tillater individer til å velge ulike typer selskapsformer. Såkalte skattehull kan også ha negative virkninger for noen, har de til hensikt å hjelp virksomheter med å utvikle seg og å vokse.

Skatteloven tillater bedrifter å trekke fra alle utgiftene de har i relasjon til virksomheten før de betaler skatt av det som er igjen. Hvordan kan du komme inn å få ta del i samme hemmeligheten.?

Først trenger du å lære hvilke selskapsformer som er tilgjengelig og hva er fordeler og ulemper med hver av dem. Disse selskapsformer inkluderer enkeltmannsforetak, ulike partnermodeler, aksjeselskaper og noen andre. Jeg anbefaler deg å konsultere din skatterådgiver for å finne den løsningen som passer deg best.

Ja, du kan vinne over skattesystemet. Ved å konsentrere deg på å tjene så mye som mulig, og samtidig vite at du kan redusere, men ikke eliminere, din skattebyrde.

FRYKT: Mine hardt tjente penger vil forsvinne i skatt til myndighetene.

FAKTA: Det er forretningsformer tilgjengelig som hjelper deg med å redusere dine skattebyrder. Ved å ta kontakt med en skatterådgiver, kan du strukturere din forretning på en slik måte at du oppnår en reduksjon i skatten.

FRIHET: Hvis du strukturerer din forretning på en god måte, kan du beskytte mer av ditt overskudd.

Det er et spill. “Vi (skatteadvokater) lærer de rike hvordan de skal spille, slik at de kan forbli rike, og myndighetene fortsetter med å forandre reglene slik at vi kan bli rike ved å lære dem hvordan.” – John Grisham

ENKELMANNSFORETAK

“Dette er den eldste og enkleste formen for forretning. Eier og selskap er den samme, og de gleder seg over alle fordelene, men lar selskapet ha ansvaret for gjeld og skatt.”

Et enkelmannsforetak krever bare en person og alle inntekter som er generert fra virksomheten regnes som personlig inntekt. Eier rapporterer alle inntekter og tap på forretningen og har lov til å trekke fra utgiftene til forretningen før skatt blir beregnet. Eier står også ansvarlig for selskapet og kan bli saksøkt av en misfornøyd kunde eller en leverandør som ikke får betalt. Hvis selskapet ikke kan betale vil eier stå ansvarlig for å dekke gjelden.

Fordeler:

Eier har full kontroll
Fleksible beslutninger
Trekke fra utgifer
Eier beholder alt overskudd
Lett og billig å sette opp

Ulemper:

Eier ansvarlig for gjeld og krav
Forretningen avsluttes ved eiers død
Skatt kan være høyere enn ved andre selskapsformer

AKSJESELSKAP

mange tenker at et aksjeselskap er et selskap som har mange ansatte, men et aksjeselskap er egentlig bare en måte å gjøre forretninger på. Det er en legal enhet som anses å være skilt fra eier, den tilbyr særskilte skattefordeler, samtidig som den beskytter deg mot kreditorer og andre som vil kreve noe fra deg. Eier kontrollerer selskapet som aksjeeier, og gjerne også den eneste eier. Det er eier som bestemmer.

Fordeler:

Begrenset ansvar for eier
Aksjeeier risikerer kun investeringen
Selskpet overlever, selv om eier dør.
Lett å selge små andeler med aksjer for å reise kapital
Skatter kan være lavere
Selskapet kan tilby visse fordeler som ikke er tilgjengelig i andre selskapsformer.

Ulemper:

Dobbel skatt på utbytte til aksjonærer
Krav til regnskapsføring, rapportering og revisor
Myndighetene kan begrense operativ fleksibilitet

Her finner du mer informasjon om ulike selskapsformer i Norge:

 • Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) – er et selskap som er stiftet i et annet land, med filial i Norge. Denne har samme fordeler som AS har internasjonalt, men man slipper 100 000 i egenkapital, samt revisorplikt opptil 5 mill. kroner i omsetning per år.

Hva er Eiendeler?

Eiendeler inkluderer:

 • Kontanter
 • Bankkonto
 • Aksjer
 • Obligasjoner
 • Aksjefond
 • Pensjonsfond
 • Gjeld til deg
 • Nettoverdi av forretning du eier
 • Nettoverdi av inntekter fra eiendom du eier

Som du kan se, er gjeld til deg en eiendel og kalles kundefordringer. Du selger en eiendom, og pengesummen kjøper skylder deg er en kundefordring.

Eiendeler inkluderer også nettoverdien av alle forretninger og eiendommer som du eier. Markedsverdien av en forretning eller en eiendom er pengene du kan forvente deg om du selger det. Men husk, at du må trekke fra (og betale) alle pengene du skylder i denne forbindelse, slik som lån på eiendommen.

Det er viktig å merke seg at vi ikke ser på din egen bolig, hytte eller bil som en eiendel. Hvorfor? Fordi det ikke produserer inntekter. Ditt hjem, bil, møbler, klær og videokamera er gjerne ting som har en finansiell eller sentimental verdi, men det er ikke finansielle eiendeler uten at de blir solgt med en finansiell gevinst. Følgelig er det faktisk å klassifisere som gjeld.

Siden personlige eiendeler ikke produserer inntekter, vil vi ikke behandle dem som eiendeler. Den finansielle oppstillingen du trenger å lære deg er den som en sofistikert investor bruker.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er Gjeld?

Gjeld tar penger ut av lommene dine. Gjeld inkluderer:

 • Kreditkort og annen utestående gjeld
 • Boliglån
 • Bil lån
 • Studielån
 • Personlige lån
 • Skatter

Det typiske beløpet som du betaler innenfor hver av disse områdene blir sett på som dine utgifter som er relatert til gjelden. Ordet utgift i denne sammenheng referer til den totale betalingen, inkludert avdrag og renter. Utgifter er kalkulert som det relaterer seg til den totale kontantstrømmen (cash flow), ikke tekniske regnskapsprinsipper.

Grunnen til at de fleste mennesker strever finansielt er fordi de har kjøpt gjeld, men satt det opp under kolonnen eiendeler.

Derfor ser vi på ditt hjem som en gjeldpost. Det går også mye penger til vedlikehold av huset ditt i form av forsikringer, skatter, strøm, innvendig og utvendig vedlikehold og betalinger til fagfold som du må leie inn. Dette er alt sammen utgifter som er relatert til ditt hjem.

Det er misledende å tenke på ditt hjem som en eiendel, for hvem ville eie boligen om du stoppet å betale renter eller avdrag på ditt boliglån? Mange kjøper seg en bolig med håp om at den vil øke i verdi, men det er ingen garanti for det, og noen boliger faller også i verdi. Bare etter at et hjem er solgt med overskudd kan det bli sett på som en eiendel.

Hver gang du skylder noen penger, blir du en ansatt av deres penger. Hvis du har et lån på 30 år, har du ansatt deg selv for 30 år.

Lån er gjeld fordi at det er penger du skylder til noen andre. Bruk av kreditkort er et typisk eksempel på gjeld.

Når du bruker et kreditkort, tar du egentlig opp et lån fra utsteder av kreditkortet. Med lånet kommer det også renter. Du betaler vanligvis ikke renter den første måneden, men alt som ikke er betalt innen denne tid løper det renter på.

Hvis du holder en balanse på kortet ditt vil også alle fremtidige innebetalinger være gjenstand for renter. Dessuten fakturerer kreditkortselskapene deg for et årsgebyr. Bruk av kreditkort gjør kjøp av varer og tjenester om til gjeld. Siden penger ikke bytter hender kan det virke som om noe er kjøpt for ingenting.

Men gjeld er ikke alltid negativt. Det er dårlig gjeld og det er god gjeld.

Dårlig gjeld kjøper ting som klær, biler eller annet elektronisk utstyr. Du kan ikke forvente å få en inntekt tilbake fra noe som er kjøpt med dårlig gjeld.

God gjeld er gjeld som tillater deg å kjøpe eiendeler. Et eksempel er kjøp av en leilighet som du leier ut. Leieinntektene brukes til å betale lånet og generere en kontantstrøm på toppen av det.

Det kan være finansielt smart å ha god gjeld. Det er aldri finansielt smart å ha dårlig gjeld.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er Inntekter?

Hva er Inntekter og Utgifter?

Forståelsen og dynamikken til inntekter og utgifter er kritisk for styring av kontantstrømmer (cash flow).

Mennesker som ikke kan kontrollere sien egen kontantstrøm jobber for andre. Mennesker som kan kontrollere sin egen kontantstrøm jobber for seg selv eller har andre mennesker som jobber for seg.

Inntekter er penger som kommer inn i lommene dine. Kilder til inntekter er:

 • Lønn og bonuser
 • Tips
 • Renter på investeringer
 • Dividender
 • Leieinntekter fra eiendommer
 • Inntekter fra forretninger du eier
 • Utbytter fra selskaper og partnerskap
 • Finansielle gevinster ved kjøp og salg

Det er 3 grunnlegende typer av inntekter. Lønnsinntekter, passive inntekter og porteføljeinntekter.

Lønnsinntekter, som skattlegges høyere enn andre typer inntekter, er lønnen som er betalt en ansatt for jobben han/hun gjør. Lønnsinntekter inkluderer også tips og bonuser. Dette er inntekter som holder mennesker på den venstre siden av kontantstrøm kvadratet (Cash Flow Quadrant). En ung person får rådet “få de en god jobb” blir ofte sittende fast i denne delen av kvadratet.

Ønsker du å lære hvordan du kan konvertere lønnsinntekter over til passive inntekter eller porteføljeinntekter?

Passive inntekter er den inntekten som har den laveste skatten. Passive inntekter kommer fra en forretning du eier eller leieinntekter fra en leilighet eller en eiendom.

Forretningseiere eller eiendomseiere er ikke selv aktivt involvert i å generere de løpende passive inntektene. Pengene som de har investert i denne eiendelen jobber for dem.

Porteføljeinntekter er en type passive inntekter. Det er inntekter som kommer fra ulike finansielle papirer som dividender, aksjer, fond eller lisenser og royalties på avtaler som de har.
Porteføljeinntekter inkluderer også renter som er opptjent på en sparekonto, et utestående lån, eller en annen kilde.

Forskjellen mellom lønnsinntekter og passive inntekter eller porteføljeinntekter, er at du kan sette deg tilbake og la dine eiendeler jobbe for deg. Du har passive eller porteføljeinntekter.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er Utgifter?

En utgift er det motsatte av en inntekt. Det er penger som forlater lommen din. Dine utgifter er alle dine betalinger. Det er din totale kontantstrøm (cash flow) – hver måned.

En regnskapsfører ville bare inkludere renter på et lån som utgifter, ikke selve avdraget. Men i denne utdanningen er vi mer bekymret for din totale kontantstrøm. Senere vil du lære å føre regnskap for din totale cash inn og din totale cash ut.

Utgifter inkluderer:

 • Skatter
 • Betalinger på kreditkort
 • Lån og avdrag på egen bolig
 • Bil lån
 • Andre lån
 • Matvarer og klær
 • Reiser og underholdning
 • Alle andre personlige utgifter

Inntekter betaler utgifter, og har du ikke nok inntekter må du øke gjelden din for å betale utgiftene dine.

Mange ting du kjøper er ofte unødvendige eller ikke planlagte utgifter som tar penger ut av lommen din. Det kan være nye klær, ting til hjemmet, reiser, en båt eler et par nye solbriller.

Kjøp av ting kan sakte men sikkert spise opp inntekten din, men også motivere deg til å ville tjene mer penger.

Mennesker som driver en større virksomhet og er på høyre siden av kontantstrøm kvadratet (cash flow quadrant) lærer fort verdien av å kjøpe eiendeler, siden det betaler for alle tingene som de kjøper.

For denne gruppen kan den del av utgiftene de har føres over på forretningen og de oppnår reduksjoner i skatt og avgifter. For eksempel kan et internettabonnement brukes til å kommunisere med kunder og du får skattefradrag for denne utgiften.

Fordelen med utgifter i en forretning er at de får tilbake moms og får trekke fra disse utgiftene før skatteberegningen foretas.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er en Balanse?

Balanse og Resultatregnskap

Det er mange forskjellige typer oppstillinger av regnskapet som reflekterer dine finanser. De to viktigste er balansen og resultatregnskapet. Forståelsen av disse to dokumentene og deres relasjon til hverandre er en hovednøkkel til finansiell frihet.

Inntekter er penger inn. Utgifter er penger ut.

Oppstillingen av balansen forklarer seg selv. Den balanserer verdien av dine eiendeler mot verdien av din gjeld (dine forpliktelser). Den ene halvdelen er dine eiendeler og den andre halvdelen er din gjeld og din netto verdi.

Balanseoppstillingen indikerer hvor mye penger du har og hvordan du eier dem, og differansen mellom disse to på et gitt tidspunkt.

Mennesker som ikke er klar over styrken til en finansiell oppstilling, har ofte minst penger og de største finansielle problemene.

Fra balansen kan du avdekke din egenkapital eller din nettoverdi, som er differansen mellom summen av dine eiendeler og din totale gjeld.

Netto verdi = Eiendeler – Gjeld

Med andre ord, er din netto verdi hvor stor dine eiendeler er etter at du har betalt all gjeld (regninger og lån). Det er hvor mye du er verdt den dagen balansen gjøres opp.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er Resultatregnskapet?

Resultatregnskapet, som også kalles profitt og tap oppstillingen, måler inntekter og kostnader. Den første delen av oppstillingen lister opp alle inntektene og den neste delen lister opp alle kostnadene.

Til forskjell fra balansen, som viser netto verdien på et gitt tidspunkt, setter resultatregnskapet opp inntekter og kostnader over en gitt tidsperiode.

Det er en svært god prosess å ta frem sitt eget resultatregnskap, og det bør gjøres regelmessig.

Resultatregnskap og balanser har en relasjon til hverandre. For eksempel hjelper resultatregnskapet til med å avgjøre om transaksjonen skal listes som en eiendel eller som ting du kjøper.

Mange mennesker feiler og innser ikke at det ikke er hvor mye penger du tjener, men hvor mye du beholder.

Resultatregnskapet starter med brutto inntekter og ender med netto resultater. Netto resultat, er den andelen av brutto inntektene som er igjen etter alle utgiftene er trukket fra.

Netto inntekt = Brutto Inntekt – Utgifter

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

Kontantstrøm er den strømmen med kontanter som kommer inn som inntekter og går ut som utgifter. Kontantstrømmen er linken mellom balansen og resultatregnskapet og avgjør om det går bedre eller dårligere. Hvordan kontanter flyter avgjør graden av finansiell frihet en person opplever.

Kontantstrømmen fra en eiendel går fra eiendel siden i balansen og over til inntektssiden i resultatregnskapet.

Kontantstrømmen som kommer fra en gjeldspost går fra gjeldssiden i balansen og over til utgiftssiden i resultatregnskapet, og deretter ut av dine lommer.

“Rike mennesker skaffer seg eiendeler. Middelklassen skaffer seg gjeld og forpliktelser, men tror at det er en eiendel.”

Når du setter opp balansen din og har problemer med å avgjøre om noe er en eiendel eller gjeld, vil det være til god hjelp å se på hvordan kontantstrømmen oppfører seg.

Den typiske kontantstrømmen til en fattig person kan forenkles som følger:

Alle inntekter brukes til å betale utgifter. Han eller hun eier ikke noen eiendel.

Som vi har vist deg tidligere er ikke egen bolig en eiendel, siden den tar penger ut av lommen din.

For middelklassen ser kontantstrømmen slik ut:

Her brukes inntektene til å betale utgifter, istedenfor å kjøpe eiendeler. Middelklassen kjøper ofte gjeld, men tror at dette er en eiendel, slik som eget hus, bil og derfor fortsetter størrelsen på gjelden å øke.

“Hvis noe er en eiendel, sørg for å kalle det en eiendel og følg nøye med den.”

For de rike ser kontantstrømmen slik ut:

Det er sant at de rike har utgifter, men deres inntekter dekker deres utgifter og de forsetter å kjøpe eiendeler, som igjen generer mer inntekter.

“De rike blir rikere og de fattige blir fattigere”

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?

Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?