Direkte salg industrien opplever sterk vekst!

Gordon Hester, som er en anerkjent finansanalytiker og finansrådgiver, har fulgt veksten til direkte salg industrien siden 1991. Her presenterer vi noen av Gordon Hester sine konklusjoner.

Nylig publiserte også Direct Selling Association (DSA) de globale tallene for både for salget og antall salgspersoner som er involvert. Som du kan se av tallene kan denne industrien vise til en imponerende historie med sterk vekst.

La oss se nærmere på noen av konklusjonene som kan trekkes ut fra denne tabellen.

2011 var enda et år med sterk vekst. Når du kombinerer 2010 og 2011, kan industrien vise til den sterkeste veksten i salget de siste to tiår.

Kontinuerlig vekst. Salgsdatene viser at denne industrien har hatt positiv vekst i 18 av de siste 21 årene (85,7%). Enda mer imponerende er veksten i antall salgspersoner eller distributører. Den viser  vekst i 19 ut av 21 år (90,4%)

Denne industrien gjør det godt i negangstider. Feltene i gult indikerer årene med globale tilbakeganger (det har vært 8 i løpet av 21 år). Det er da interessant å merke seg at direkte salg industrien kun har hatt negativ vekst 3 ganger i løpet av den samme tidsperioden og veksten i antall salgspersoner har gått ned kun 2 ganger i løpet av 21 år.

Det er også grunn til å merke seg at denne industrien gjør det spesielt godt rett etter en global nedgangsperiode i økonomien vår.

Et av de selskapene i denne industrien som i følge Gordon Hester er svært godt posisjonert for vekst fremover heter NSA. Det kan være grunner til å undersøke nærmere om du selv vil være med på å kapitalisere på disse trendene.

Lytt på dette lydwebinaret hvor Gordon Hester analyser den globale muligheten som han tror NSA har fremover:
*

Er MLM et dårlig ord?

Jody Coughlin skriver i Forbes.com om flere attraktive forretningsmuligheter som hos noen betegnes som MLM.

“Har du noen ganger latt deg frustere over hvordan en “hjemmebasert virksomhet” virker.  Selvfølgelig, og det har jeg også. De aller fleste mennesker har hørt ordet MLM (Multi-Level-Marketing) og vanligvis legges ordet pyramide eller svindel til dette begrepet, og på denne måten gis hele forretningsmodellen et dårlig rykte.”

Vel, det er grunner til å forandre den negative oppfatningen og det er viktig å forstå forskjellen på et godt forretningskonsept i forhold til dem som utnytter et forretningskonsept til svindel. Dette problemet finner vi forøvrig i alle bransjer.

“En hjemmebasert  forretning” eller “MLM” er ikke bare interessant, det er også et vellykket forretningskonsept. Mange større selskaper bruker også denne modellen. MLM er en markedsstartegi hvor salgsstyrken ikke bare får kompensasjon for sitt personlige salg, men også av salget fra selgere som de rekrutterer. På denne måten kan selgeren utvikle en salgsorganisasjon hvor han får betalt på resultater fra flere nivåer. Det er også vanlig at salgspersonene selger produktene direkte til kundene gjennom referanser og gjennom person til person markedsføring. En legal forretningsmodell, så hvorfor all den dårlige presseomtalen”

“MLM selskaper har fått mye negativ omtale i media og fra historien kjenner vi også til flere rettsaker. Kritikken har fokusert på likheten til illegale pyramider, prisfiksing med produkter, høye start opp kostnader, satsing på rekruttering av salgspersonell fremfor salg av legale produkter, mesteparten av omsetningen skjer innenfor egen organisasjon, dårlig utnyttelse av personlige relasjoner, komplekse og noen ganger kompensasjonsplaner som overdriver, kult lignende teknikker for å overbevise sine medlemmer til hengivenhet og entusiasme. Æsj!”

Her kan du lese mer om hvordan du kan finne de attraktive selskapene og hva lotteritilsynet sier om slike forretningsmodeller.

“Likevel kjenner du helt sikkert personer som selger produkter fra Mary Kay, Avon, Advocare, Tupperware med flere. Du vet at disse menneskene selger disse produktene fordi at de tror på produktene og selskapene som står bak dem.  Disse selskapene setter dem som selger deres produkter også i stand til å eie sin egen virksomhet. Dette er attraktivt for dem som ikke ønsker en sjef som passer på dem og som samtidig ønsker at struktur, distribusjon og support skal være på plass. De aller fleste MLM selskaper tilbyr en robust infrastruktur, god opplæring og særskilte bonusmuligheter.”

Svært mange setter pris på friheten en hjemmebasert virksomhet gir. For noen gir dette en kjærkommen ekstrainntekt, mens andre utvikler denne virksomheten til full finansiell frihet. Muligheten til å bygge gjentagende og passive inntekter som vokser fra måned til måned gir også større frihet enn inntekter som er avhengig av at du leverer tiden din. For mange blir også dette muligheten til å tilpasse jobben til livet de lever og ikke andre veien som i en tradisjonell jobb.

“Så neste gang du møter noen som driver en hjemmebasert virksomhet eller MLM, gi dem en toppkarakter for at de tar sin karriere og sin jobb i egne hender og blir en entreprenør.”

Kilde:
Forbes.com

Hvordan lage og selge informasjonsprodukter?

infoprodukterDet er mange som ønsker å utvikle informasjonsprodukter de kan selge på internett. Dette kan også være en mulighet til å utvikle passive inntekter siden du kan automatisere prosessen som gjør hele salgsjobben for deg 24/7 hele året.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan dette virker og samtidig gi deg noen ideer til hvordan du kan utvikle og markedsføre ditt eget informasjonsprodukt.

Ulike typer av informasjonsprodukter.

Informasjonsprodukter er ikke begrenset til bare e-bøker. Du bør tenke på et informasjonsprodukt som alle produkter du kan lage hvor du hjelper ditt publikum med å løse et problem eller lære dem hvordan de kan gjøre noe. Det er også mange ulike formater som kan brukes.

 • E-bøker – Dette er kanskje den mest kjente formen for et informasjonsprodukt og de publiseres ofte i pdf-format. Disse kan leses på alle PC’er og inneholder vanligvis tekst og bilder. Passer veldig godt som “Hvordan gjøre det” produkter og alle typer av veiledninger.
  *
 • Video trening – Videoprodukter er nå veldig enkle å lage. Du kan lage informasjonsvideoer eller veiledninger ved å ta opp bilder fra din egen skjerm eller vise steg for steg hvordan du bruker en programvare. Alternativt kan du bruke et lommekamera og lage ulike informasjonsvideoer.
  *
 • Lydfiler – Dette kan også være intervju som er tatt opp via Skype eller du kan ta opp lydopptak som gir informasjon som bidrar til å løse problemer for ditt publikum.
  *
 • Medlemssider – En medlemsside kan være en samling av forskjellige informasjonsprodukter. Det kan være video, lydfiler, tekst eller pdf filer. En medlemsside kan også levere ulike coaching produkter.
  *
 • Webinarer – Det er nå enkelt å nå et større publikum gjennom webinarer og kontaktprisen per deltager er i dag veldig lav. Dette kan også tas opp og tilbys på nytt til markedet.
  *
 • DVD’er og CD – Du kan pakke dine informasjonsprodukter som DVD og CD produkter og på denne måten sørge for at du får betalt mange ganger på samme innsats.
  *
 • Programvare – Du kan lage en programvare eller en web applikasjon som løser et vanlig problem hos ditt publikum. Programvare kan også settes opp som et program med månedlige betalinger for tilgang til tjenesten.

Hva gjør et informasjonsprodukt attraktivt?

Når du har funnet din nisje i markedet trenger du ideer til hvordan du skal utvikle ditt informasjonsprodukt. Dette er et område som stopper mange fra å komme videre i denne prosessen, men det er ikke så vanskelig om du er villig til å gjøre noen undersøkelser.

Når du lager et informasjonsprodukt trenger du hele tiden å tenke på ditt prospekt. Du trenger å forstå deres situasjon, deres problemer, deres frykt og hva de ønsker seg for å løse problemer som de opplever i livet sitt.

Når du skal lage et informasjonsprodukt kan du bruke følgende kilder til å skaffe deg et overblikk og finne viktig informasjon som danner grunnlag for innholdet i produktet ditt.

 • Forum – Forum som er direkte relatert til din nisje i markedet er en av de beste kildene til informasjon. Du ser etter mennesker som ser etter løsninger til sine problemer. Haster det å få løst problemet, øker betalingsviljen.
  *
 • Sosiale media – Internett har gjort det lett for oss å spionere på hva andre mennesker er opptatt av. Bruk search.twitter.com for å finne konversasjoner i ditt marked og se hva som diskuteres. Facebook er også en bra plass å søke informasjon og fange opp mulige problemer som du kan tilby løsninger til.
  *
 • Hva selges – Selv om du bør prøve å komme opp med unike løsninger for ditt produkt, er det likevel en god ide å se på hva som allerede selges i markedet. Se på Amazon for bøker i din nisje eller andre steder som Clickbank.com eller Cj.com for digitale produkter.
  *
 • Spørreundersøkelser – Hvis du allerede har utviklet en email liste er en spørreundersøkelse en glimrende måte å skaffe seg informasjon på. Du kan bruke både åpne og mer lukkede spørsmål eller du kan teste noen produktideer som du har. Bruk gjerne en tjeneste som SurveyMonkey.

Produksjonsmetoder.

Det neste steget i prosessen er å starte å utvikle innholdet til produktet. Det er ulike måter å gjøre dette på, men her er noen tips du kan bruke:

 • Brain storming – Denne metoden fungerer best om du allerede har god kunnskap om temaet du ønsker å fokusere på. Ideen er å “dumpe” alt du kommer på og senere strukturere dette for videre utvikling av innholdet.
  *
  For meg fungerer dette best når jeg bruker verktøy som Mindmanager eller Freemind. Dette gjør det enkelt å skrive ned alt du kommer på og så strukturere dette på en effektiv måte. På denne måten er det også lett å jobbe videre på undertema som kommer frem i denne prosessen.
  *
 • Intervjue en ekspert – Dette er ofte en rask måte å produsere innhold på. Undersøk markedet som du befinner deg i og kartlegg alle dem som har spisskompetanse i din nisje. Både video, lydfiler og webinarer egner seg svært godt som verktøy og eksperter gir også ofte merverdi til din forretning. Det kan også være en god ide og lage en serie med intervjuer og det vil også bidra til å utvikle relasjonen med ditt publikum.
  *
 • Motsatt intervju – Hvis du har god kunnskap om ditt tema er dette en veldig god måte å utvikle et informasjonsprodukt på. Bruke en anerkjent ekspert til å intervjue deg og la spørsmålene være som kapitler i ditt informasjonsprodukt. Her har du flere verktøy som du kan bruke som tjenester på internett eller din telefon om den har opptaksmuligheter.
  *
 • Leie en ekspert – Dette er en metode som reduserer kravet til arbeid som du selv må legge ned. Hvis du leier en ekspert til å lage innholdet til ditt informasjonsprodukt kan det være fornuftig at du gir rammene for prosjekt og at eksperten jobber ut fra dette rammeverket.

Uansett hvilken metode du velger vil det alltid lønne seg å planlegge så mye som mulig på forhånd. Du bør ha en god ide om hovedområdene og underområder du vil inkludere i produktet. Dette vil gjøre det mye enklere å komme frem til gode spørsmål for et intervju, sette navn på kapitler, eller gi spesifikasjoner til den som du leier for å skape produktet ditt.

Utvikle salgsprosessen for produktet.

Når du har laget informasjonsproduktet trenger du et system som vil selge det 24/7 – 365 dager i året. Her er hoveddelene i et slikt system:

 • Squeeze webside – Hvis du har lest artikkelen om å bygge en email liste har du lært hvordan en squeeze page ser ut. Ideen er å gi en fri gave mot at du får betalt i form av email adressen til ditt prospekt. Dette får dem inn i din salgssystem eller salgstunell.
  *
 • Salgsbrev– Denne websiden gjør alt arbeidet for deg. Denne siden henvender seg direkte til ditt prospekt og forteller dem hvorfor de trenger ditt produkt.
  *
  Du trenger ikke en ekspert for å skrive et salgsbrev og her er en modell som du kan bruke:

  1. Overskrift – Beskriv problemet til dine prospekt og still et spørsmål: “Hvordan ville du like å lære en enkel formel som lager dine informasjonsprodukter på under 3 timer?”
   *
  2. Introduksjon/historie – Beskriv problemet dine prospekt møter, utvikle problemet og beskriv dine undersøkelser for å komme frem til en løsning.
   *
  3. Din løsning – Introduser din løsning (ditt produkt) og beskriv fordelene som produktet har (2 til 3 korte punkter med informasjon). Viktig at du fokuserer på fordeler og ikke egenskaper.
   *
  4. Din garanti – Gi en pengene tilbake garanti. Det skaper trygghet. Dette kan være 30 dager eller 60 dager pengene tilbake garanti.
   *
  5. Gi et tilbud – Introduser prisen til produktet og fortell dem hva de trenger å gjøre nå. Det vil si bestille produktet ditt – klikke på bestillingsknappen.
   *
 • Betalingssystem – Du trenger et system som håndterer betalinger fra dine kunder. PayPal er en enkel løsning å starte med, og du kan også bruke deres betalingssystem til å sette opp ditt system som tar dine kunder til en leveranseside eller en produktside etter at de har betalt.
  *
 • Leveranse side – Dette er websiden som dine kunder kommer til etter at de har betalt. Her er det også en link for å laste ned produktet dem har kjøpt, eller andre filer som følger med.

Avhengig av systemet som du bruker vil du kanskje også ha en opt-in box på denne siden slik at dine kunder kan abonnere på produktoppdateringer. Du finner også systemer som Nanacast eller DLGuard som har automatiske løsninger for dette.

Sette opp salgssystemet

Nå trenger du å sette alle websidene sammen slik at det blir et automatisk salgssystem. Slik kan du gjøre det:

Squeeze webside > Salgsbrev – Følger du bruksanvisningen har du allerede satt opp din squeeze webside. Nå trenger du å sette opp en salgsside som det er en link til fra din autoresponder etter at de har bekreftet sin email adresse. Dette er en side som gir et godt engangstilbud til dem som har blitt medlem på email listen din.

Merk: Hvis du bruker ditt salgsbrev som en EGT (engangs tilbud) ønsker du kanskje også å sette opp et eget salgsbrev som dine “affiliate” kan bruke for å promotere dine produkter.  Systemer som Ejunkie og Nanacast har systemer for “affiliate” markedsføring. Du bør sjekke om de kan tilpasses på norsk.

Salgsbrev > Betalingssystem – Hvis du selger ditt produkt og bruker Paypal for betalinger, kan du bruke betalingsknappen som PayPal tilbyr deg på websiden din. Du kan også lage din egen på norsk og integrere denne med PayPal. Når de klikker på denne betalingsknappen føres de over til PayPal for å gjennomføre betalingen.

Betalingssystem > Leveranse side – Du bør sette opp ditt betalingssystem slik at kjøper blir sent til din leveranse side etter at betalingen er godkjent. Det finnes programvarer som løser integrasjonen for deg, slik som for eksempel Nanacast eller DLGuard.

Du har nå et komplett salgsystem for dine produkter. Nå gjenstår det å sette opp din autoresponder med email for å følge opp dine kunder. Du kan også gjøre det slik at når en kunde kjøper at produkt av deg og signerer opp på kundelisten din, kan der samtidig automatisk meldes av din prospektliste.

Slik får du trafikk til systemet ditt.

Hvis du ikke sender mennesker til dine websider, vil det være umulig å tjene penger for deg med mindre de er på en av dine email lister. Du trenger å utvikle en stabil strøm med besøkende til din squeeze webside eller til ditt salgsbrev (dette kan også være en video på en webside).

Jeg anbefaler at du driver trafikk enten til en squeeze webside eller til din blogg. I noen tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å sende trafikken til bloggen din, selv om denne har en lavere konverteringsgrad når det gjelder å abonnere på email listen din.

Her er noen metoder for å generere trafikk.

 • Skrive artikler – En av de mest effektive metoder for å drive trafikk til dine websider er å skrive artikler. Skriv en unik artikkel om et populært tema som er knyttet til din nisje i markedet. Du kan sende denne artikkelen til ulike databaser slik som Ezine Articles. Husk også at det vil lønne seg å inkludere dine viktigste nøkkelord i artikkelen.
  *
 • Blogg – Selv om du kan drive trafikk til bloggen din, er den i seg selv et fantastisk verktøy som generer trafikk.  Du kan gi innhold av høy verdi på bloggen din, dele dette via sosiale media og andre plattformer, og på denne måten skape trafikk tilbake til bloggen.
  *
 • Affiliates – Når andre mennesker promoterer dine produkter, betegnes dette som affiliates. Du trenger å sette opp egne systemer som Ejunkie eller Nanacast hvis du ønsker en slik løsning. Du tilbyr dine affilates en provisjon for hvert produkt som dem selger, vanligvis fra 30-75% av produktprisen. Når affilates promoterer websidene er dette en rask måte å drive trafikk til websidene og du når ut til mennesker du ellers ikke ville kommet i kontakt med.
  *
 • Betal per klikk (PPC) – Dette er en populær form for annonsering som driver trafikk. Du kan bruke Google Adwords og her byr du på ulike nøkkelord for at annonsen din skal bli synlig. Dette er en effektiv måte å drive trafikk på, men er også et område som krever kunnskap siden det fort kan bli dyrt om du ikke vet hva du gjør.
  *
 • Facebook, Twitter og Andre sosiale media – Sosiale media driver i dag mer trafikk enn mange av søkemotorene på internett. Hvis du kan tiltrekke deg et publikum og sende dem til bloggen din eller en tilbudsside, kan dette være en god måte å drive trafikk i i din salgstunnel.
  *
 • Youtube og video – Publisering av video på internett er blitt stort og vokser hver dag. Du kan lage enkle video eller ta opp en powerpoint presentasjon som selger dine produkter eller din webside.

Det lønner seg også å publisere video på Youtube og andre tilsvarende websteder. Samlet gir alle disse tiltakene vi har nevnt her muligheten for en stabil og god trafikk til dine websider hver eneste dag.

Neste steg.

Du har nå en komplett bruksanvisning for å kunne selge dine informasjonsprodukter via internett. Neste steg er å gå ut og gjøre det. Finn din markedsnisje, start en blogg, utvikle en email liste, lag informasjonsprodukter og markedsfør disse online.

Hvordan bygge en email liste?

Et av de viktigste målene når du tar din forretning online er å bygge en email liste så raskt som mulig. Du trenger å bygge en liste med navn og kontaktinformasjon som er interessert i hva du har å tilby.

Hvorfor trenger jeg en email liste?

En email liste gir deg muligheten til å generere trafikk når du ønsker det og samtidig kan du promotere både dine egne og andres (affiliate) produkter direkte til dine interessenter.  Email markedsføring er ikke er verktøy kun for informasjonsmarkedsførere, det er et verktøy for alle som bygger forretning.

Du kan bruke en autoresponder (et email system) som automatiserer emailene som du sender ut og du kan sette opp en komplett markedsføringstunell som går på autopilot og gjør salget for deg. På denne måten kan du også drive trafikk til bestemte websider.

Et autoresponder system setter salgsprosessen i system og gir deg muligheten til passive inntekter, mens du konsentrerer deg om å utvikle nye produkter, nytt innhold og på å drive trafikk til sidene dine.

Hvordan starter jeg med å bygge en email liste?

Takket være nye verktøy på internett er det i dag blitt både lettere og mye billigere og utvikle en email liste med abonnenter. Det er tre hovedelementer i et slikt system:

 • En autoresponder – Jeg anbefaler Aweber. Dette er en tjeneste som lagrer informasjon om dine prospekt og sender ut email for deg. Med Aweber kan du også automatisere store deler av prosessen og administrere alle email listene dine på en plass.
  *
 • Premiums – Premiums er et stykke informasjon (ebok, video, lydfil, programvare, webinar etc.) som du gir bort gratis i bytte mot at de gir deg sin email adresse og annen informasjon. Du tilbyr gratis informasjon som de får når de signerer inn på din email liste.
  *
 • En Squeeze page – Dette er en webside som er optimalisert for at dine prospekt skal registrere seg i din email liste. Denne siden presenterer ofte fordelene med din Premuim, som regel gjennom en kort video og noen få punkter med informasjon.

La oss se litt nærmere på dette og hvordan det henger sammen.

Autoresponder

En autoresponder som Aweber er helt avgjørende om du vil bygge og markedsføre til en email liste. Tjenesten bør inneholde egenskaper som gjør det lett å lage maler for nye websider, automatisk oppfølging på email og mulighet for å segmentere listen når det er nødvendig.

Evnen til å levere email og samtidig kunne stole på systemet er to andre viktige faktorer. Du ønsker å være sikker på at emailene kommer frem til dine kunder.

En tjeneste som møter alle disse kravene er Aweber. Jeg har brukt den i over 5 år og bruker dem også hos mange av mine kunder som markedsfører online.

Aweber er også en av de største leverandørene av slike tjenester og tilbyr enkle løsninger for å integreres muligheten til å legge inn email og annen informasjon via dine websider.

Premiums

Du trenger også innhold som du kan gi til ditt markedet for å motivere dem til å bli med på din email liste. Vi kaller dette “Premiums” eller “Freemiums” og bør oppleves å ha høy verdi og være til hjelp med å løse et spesifikt problem.

Du kan ha ulike formater på en Premium:

 • Ebok (5 til 20 sier)
 • Video eller video serie
 • Lydopptak av et intervju
 • Programvare (prøveperiode eller begrenset versjon)

Du ønsker å fokusere på et bestemt problem som ditt publikum opplever. Du ønsker å hjelpe med å tilby en løsning til problemet og samtidig vise at informasjonen som du tilbyr er verdifull. På denne måten bygger du tillit som er viktig når du senere tilbyr dine egne produkter eller et affiliate produkt.

Husk at det handler om å vite hvem du er, bli kjent med deg, utvikle tillit til deg, stole på deg og deretter kjøpe av deg.

Squeeze page

Squeeze page er en webside hvor du tilbyr din Premium i bytte mot emailadresse og annen informasjon. De beste Squeeze sidene fokuserer på at de besøkende skal gjøre en enkel aktivitet – legge inn sin email adresse og bli med på din liste.

For å kunne lykkes med dette er det viktig å minimalisere forstyrrelser på denne websiden. Ingen reklame eller linker ut av siden ut over din private policy eller din fraskrivningsklausul nederst på siden.

Design av en Squeeze webside

Det er fire elementer:

 • Overskrift – denne har til hensikt å tiltrekke seg oppmerksomheten til den besøkende med en gang.
  *
 • Punkter med informasjon – du trenger å liste opp fordelene som dine besøkende vil få ved å laste ned din Premium.
  *
 • Optin box – dette er hvor dine besøkende legger inn sin email og eventuelt andre opplysninger. Aweber lager denne for deg.

I dag er også en video som selger din Premium mest vanlig og I noen tilfeller erstatter denne både overskriften og punktene med informasjon. En slik video er som regel på under 2 minutter og fokuserer helt og fullt på å få dine besøkende til å fylle inn optin boksen.

Formel og sjekkliste for å bygge en email liste:

 1. Identifiser tema
 2. Utvikle en Premium
 3. Sett opp en Squeeze page
 4. Sett opp mail for oppfølging
 5. Driv trafikk
 6. Langsiktig kommunikasjon
 7. Test og juster

Flere tips for å utvikle en email liste:

 • De fleste mennesker gjør ikke et kjøp første gangen de besøker en webside – De trenger minimum 7-8 kontakter/eksponeringer med din forretning før de gjør en kjøpsbeslutning.
  *
 • Fortsett å teste – mange mennesker er fornøyd når systemet er satt opp, men det er viktig å fortsette å teste og justere for å optimalisere inntektsstrømmen. Du kan alltid forbedre konverteringstallene dine gjennom å teste ulike overskriver, underpunkter og bilder. Du kan også bruke ulike design maler på siden din. Du kan bruke Google Website Optimizer for å håndtere testingen (den er gratis).
  *
 • Prøv ulike tilbud – Vær ikke redd for å teste ulike Premiums eller salg av forskjellige produkter. Du kan utvikle nye email lister basert på din første email liste til å teste ulike produkter og tjenester.
  *
 • Flere trafikk kilder – Det er viktig å ikke bli avhengig av bare en trafikk kilde når du bygger din email liste. Det har ikke hensikt å prøve alle mulige veier for trafikk – fokusere på noen få som vil virke for deg.

Jeg håper du finner denne informasjonen nyttig og skriv gjerne kommentarer og del dine erfaringer.

De 7 beste fordelene med kontinuerlig publisering av innhold på websiden din

Innholdsmarkedsføring eller informasjonsmarkedsføring gir forretningen din så mange fordeler at vi ikke kan nevne alle i denne artikkelen. La meg likevel dele de 7 beste med deg:

Jo mer du skriver, desto enklere blir det!

Det kan være tidkrevende å lage innhold og skrive artikler om du ikke trener på det eller gjør det på feil måte.

Når du lærer deg å bruke maler og skriver regelmessig vil det etter hvert være enkelt å lage en artikkel på under 30 minutter.

Selvfølgelig er det en forutsetning at du utdanner deg og har god kunnskap om tema som du skriver om.

Maler gjør produksjon av innhold til en enkel sak. Du kan skrive en 7 tips artikkel eller en unngå 3 feil artikkel. Maler leder deg også gjennom prosessen og det er lettere å holde fokus på oppgaven.

Du blir en anerkjent ekspert.

Kontinuerlig publisering av innhold som løser problemer for din nisje i markedet vil være med på å utvikle deg til en anerkjent ekspert innenfor ditt område. Sørg også for å publisere artikler på steder som for eksempel EzineArticles og bruk WordPress som publiseringsverktøy for websiden din.

Det handler om at markedet ditt først vil vite hvem du er, bli kjent med deg, utvikle tillit til din kompetanse og deretter stole på deg. Da er de klar til å kjøpe fra deg.

Du blir synlig på webben. Det øker din rekkevidde

Ved å publisere innhold med høy verdi blir du ikke bare synlig i artikkel databaser og i andre menneskers blogger, du kan bruke deler av artikkelen i alle sosiale plattformer slik som Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube.

Genererer trafikk med kvalitet

Artikkelmarkedsføring er en av de beste kilder, som også er gratis, til passiv trafikk. Hver artikkel eller ebok som du publiserer lager sin egen trafikk kilde til deg og bloggen din. Deretter publiserer du nye artikkler og ebøker og trafikken øker samtidig helheten gir deg større synlighet.

Bygger din email liste

Når du bygger din email liste ved hjelp av artikkelmarkedsføring, kan du oppleve en høy fortjeneste selv med en relativt liten email liste.

Når noen spanderer 5 minutter på å lese din artikkel, har de kvalifisert seg som en attraktiv person på din liste. Ta godt vare på email listen din – her får du mange aktive lesere.

Rask prosess for å lage infoprodukter

Mange mennesker står fast når de skal lage infoprodukter. Den gode nyheten er at hver gang du publiserer innhold kan dette brukes av informasjonsprodukter du lager. Flere artikler sammen kan bli til en flott start opp veiledning eller et annet kurs du gjerne vil tilby.

Det er også mye mer du kan gjøre ved å gjøre innholdet ditt tilgjengelig i flere formater. Det er enkelt å tilby et produkt som både video, audio og pdf .

Etablerer deg som forfatter innenfor ditt område

Når artikler og innhold som du lager sprer seg ut over internett kan dette kvalifisere deg som forfatter, med alle rettigheter, ekspert status og respekt som en tradisjonell forfatter.

Det handler om å vite hvem du er, bli kjent med deg, utvikle tillitt og deretter stole på deg.

Tenk kvalitet i alt du publiserer.

Hvordan utvikle din første blogg?

Uansett hvilken forretningsmodell du har, vil en blogg være en svært god ide for forretningen din. Dette er også navet i din markedsføring hvis kjernevirksomheten er innenfor informasjonsmarkedsføring.

Ved å bygge en blogg som er skreddersydd for din nisje, vil du ha muligheten til å tiltrekke deg et publikum som ser etter produkter og tjenester som du tilbyr. Samtidig vil du ved siden av dine egne produkter også kunne tilby affiliate produkter eller annonseplass på bloggen din.

Det er også andre grunner til at du bør tilby en blogg tjeneste til din nisje i markedet:

 • Bygge en email liste – Bloggen din er en god måte å bygge en liste med navn som er interessert i dine tjenester. Ved hjelp av en “opt-in box” i sidebaren på bloggen gir du alle besøkende muligheten til å abonnere på mail eller nyheter fra deg.
  *
 • Få trafikk/SEO – Selv om det ikke alltid er nødvendig å skrive for søkemotorer ved å bruke nøkkelord i artiklene du skriver, vil du likevel oppleve at dette vil bidra til trafikk til sidene dine. En blogg basert på WordPress vil også gjøre det mye enklere for deg å skape trafikk enn om du har en tradisjonell webside.
  *
 • Naturlige linker – Ved å publisere innhold med høy kvalitet vil mange legge en link på sine sider til din blogg. Bruk derfor tid på å lage innhold som løser problemer for din nisje i markedet. Når mange linker inn til din side gir dette deg kredibilitet og du kommer lenger opp på listene til søkemotorene.
  *
 • Bygg ekspertise – Når du har en blogg er det lettere å bygge deg selv som en ekspert innenfor ditt område. Hvis du tilbyr innhold av stor interesse og bruker sosiale media på en effektiv måte, vil du raskt få oppmerksomhet fra andre ledere i dette markedet. Ved å utvikle et samarbeid vil det bidra til å styrke ditt rykte og du vinner ditt publikum.
  *
 • Utvikle et bredere publikum – En blogg gir deg med en gang et internasjonalt publikum (særlig hvis den er på engelsk). Med bakgrunn i den sosiale profilen til en blogg vil den på en enkel måte kunne deles og linkes fra mange kilder. Dette betyr at ditt publikum kan vokse raskt og at du kan få oppmerksomhet fra personer du ellers ikke ville kommet i kontakt med.
  *
 • Forstå ditt publikum – Ved å skape interaksjon med ditt publikum gjennom kommentarer på bloggen din utvikler du en dypere forståelse av ditt publikum. På denne måten kan du tilby bedre innhold og bedre produkter og tjenester.
  *
 • Finne potensielle partnere – Som jeg allerede har nevnt vil en blogg hjelpe deg til å finne andre ledere i ditt marked. Hvis du utvikler relasjonen til disse menneskene eller selskapene kan de bli viktige markedsføringskilder for din forretning.
  *
 • Bygge sosiale bevis – Når du starter med å legge innhold (hvis det er bra) ut på bloggen din, vil du få referanser og andre sosiale bevis som kommentarer på bloggen din. Dette har høy verdi og viser også andre at du er verdt å høre på.

Jeg er sikker på at du nå kan se at en blogg er et svært verdifullt verktøy i din markedsføring og noe du ikke bør gå glipp av.

Hvilket navn skal bloggen min ha?

Du trenger et enkelt navn som vil bli kjent i din nisje i markedet. Derfor bør det være relevant for ditt publikum og samtidig ha et element av å være unikt.

Jeg anbefaler at du har et av dine viktigste nøkkelord med i navnet siden dette vil hjelpe deg med SEO (search engine optimalization).

Navnet kan også være sammensatt av flere ord som gir en god beskrivelse av konseptet ditt. Hvis du ønsker å etablere deg selv som en ekspert vil det være naturlig å registrere navnet ditt som et domenenavn.

Jeg anbefaler også at du både registrerer navnet som .com og som .no. Husk at du ønsker å bygge verdier over tid. Jeg bruker Namecheap til å registrere mine domenenavn og Active24 for .no domener.

Du trenger å beskrive siden din med noen nøkkelord. Ser du under logo til EgenVirksomhet.com har vi valgt: “hjelper deg til nye inntekter”.

Webhotell og sette opp bloggen din.

For å lære mer om webhotell og hvordan du installerer bloggen din anbefaler jeg at du leser følgende innlegg:

Hvordan kan jeg raskt komme i gang med min egen webside eller blogg?

Tilpasse bloggen min

Det er mange designmaler å velge mellom. Her er designmaler (Themes) som jeg selv bruker:

Det er også bra å få designet en tilpasset logo eller hode til bloggen din. Da vil du få den til å stå bedre frem og ette vil også være med på å utvikle din merkevare. Her er noen muligheter til hjelp:

 • Fiverr – På denne siden kan du finne mennesker som vil gjøre ulike oppgaver for deg for kun 5 dollar. Vel verdt å sjekke ut.
  *
 • Digital Point Forums – Dette forumet har mange som tilbyr tjenester og personer som vil lage en tilpasset logo for deg til en pris under 300 kroner.
  *
 • 99designs – Flott tjeneste som skaper konkurranse om ditt prosjekt for å gi deg et best mulig resultat. Du må forvente å betale 2.000 kroner pluss.

Andre tilpasninger til bloggen

Du vil fortsette med å gjøre andre tilpasninger til bloggen din ved å legge til ulike funksjoner i sidebaren. Sørg for å balansere dette og tenk på hvordan dine lesere opplever denne delen av bloggen din.

En av de første tingene som du vil ha på plass i sidebaren er en “Opt-in box” hvor ditt publikum kan melde seg på din email liste eller nyhetsbrev. Denne vil du ha plassert øverst opp i sidebaren.

Vi anbefaler at du har en fri gave å gi dem som vil være med på din email liste.  Hvis du trenger et system for å håndtere påmeldinger og sende ut email anbefaler vi denne løsningen.

Jeg anbefaler også at du legger til detaljer fra din profil på Facebook i sidebaren. På denne måten gjør du det mye enklere for ditt publikum å være i kontakt med deg på flere sosiale plattformer samtidig. Du kan også integrere kommentarer på bloggen din og Facebook for samtidige oppdateringer.

Programtillegg – Plugins

En av de store fordelene med WordPress er at det er så mange utviklere som har laget tusenvis av ulike programtillegg som du kan bruke på bloggen din. En programtillegg eller en plugin er i utgangspunktet en programkode som legger til nye funksjoner bloggen din. På denne måten er det enkelt for deg å tilby nye tjenester uten at du selv trenger å programmere.

Her er noen plugins som du trenger

 • Akismet – beskytter deg mot kommentarer som er spam og sparer deg for mye tid.
  *
 • Contact Form 7 – en enkel mate å legge til et kontaktskjema på bloggen din.
  *
 • All in One SEO Pack – Er du opptatt av trafikk til bloggen din er dette en bra SEO løsning.
  *
 • XML Sitemaps – lager søkevennlige XML sitemap du kan sende og hjelper deg til en bedre indeksering hos søkemotorene.
  *
 • WordPress Database Backup – det er viktig med backup og du trenger å gjøre det regelmessig.

Hvis du vil installere plugins går du inn og velger add plugins under administrasjonspanelet (dashboard) på bloggen din.

Permalinks

For best mulig søkeresultat er det viktig at du setter opp strukturen til dine permalinker. Dette er hvordan dine innlegg og sider blir gitt navn. Ved å bruke den riktige strukturen på permalinks kombinert med gode overskrifter til innleggene dine er du mye bedre forberedt for søkemotorene.

Du kan sette opp  strukturen til permalink under WordPress ved å gå til Settings > Permalinks

Jeg bruker denne strukturen:

/%category%/%postname%/

Du kan kopiere og lime dette inn som din struktur under permalinks.

Begynne å skrive!

Du er nå klar for å begynne å publisere informasjon på bloggen din og det er nå det begynner å bevege seg fremover for deg. Det er viktig at du publiserer innhold regelmessig på bloggen din og dette er beste måten å få mange besøkende på. Her noen tips for blogging:

Blogg regelmessig. Jeg anbefaler minst en gang i uken, men gjerne flere ganger hvis det er mulig for deg.

Bruk nøkkelord i overskrifter og i teksten din. Hvis du har en god ide til noe du vil skrive om er det alltid lurt å se nærmere på hvilke nøkkelord som du vil fokusere på. Bruk Google søkeordverktøy.

Du kan også merke posten din med nøkkelord (tag post) for å bedre SEO rankingen. Jeg bruker ikke mer enn 8 nøkkelord på et innlegg.

Hva skal du skrive om?

Den store hemmeligheten til en vellykket blogg eller webside er innhold med høy kvalitet og som hjelper ditt publikum til å løse sine problemer. Samtidig er det som nevnt viktig å publisere innhold regelmessig.

Her er noe du kan tenke på når du skal skrive på bloggen din:

 • Nisje nyheter – Se etter hva som er i nyhetene om din nisje og tilby informasjon som er relatert til dette.
  *
 • Mest populært – hva er de mest populære artiklene hos andre bloggere i samme nisje. Lag oppstillinger og gjør dine kommentarer. Du kan også skrive artikler som: 21 tips for sosiale media…
  *
 • Problemer og spørsmål – Undersøk ulike forum, sosiale media og andre plattformer og se etter hvilke spørsmål som stilles. Svar på disse og publiser det på bloggen din.
  *
 • Ideer fra kommentarer – Se på kommentarene på bloggen din og tenk på om det er noen trender eller felles spørsmål her.
  Personlige historier – Mennesker elsker å lese historier. Kan du relatere noe fra dine egne erfaringer er dette en flott måte å publisere innhold på.
  *
 • Lag et intervju – En enkel måte å lage innhold på er ved å intervjue noen som har relevans for bloggen din. Lydopptaket ditt kan også transporteres til tekst og legges til rette i pdf format.
  *
 • Produkt presentasjoner – Du kan skrive om produkter og tjenester du selv har erfaring med og dette kan også være en måte å skape inntekter på.  Du kan også skrive om alternative produkter og løsninger i markedet.
  *
 • Undersøkelser – Når du bygget opp et publikum er det en god ide og gjennomføre undersøkelser. Still dem spørsmål om hva de ønsker å vite mer om eller hva de trenger løsninger på nå og du har masse og skrive om på bloggen din.
  *
 • Skriv om et arrangement – Hvis du deltar på et arrangement eller annen type event er dette noe å skrive om. Du kan også snakke om kommende eventer.

Ekspander på produkter du selger – Hvis du har et informasjonsprodukt kan du ta noen ideer far noen kapitler og ekspandere informasjon rundt dette. Du kan alltid referere tilbake til ditt produkt om de trenger mer informasjon.

Bruke andre formatter som innhold på bloggen

Det er en veldig god ide og variere format og innhold på bloggen din. På denne måten kan du tiltrekke deg flere mennesker og det kan ofte være enklere å produsere innhold når du bruker multimedia verktøy.

 • Video – I dag er mini HD-kamera billige og det er lett å ta opptak når du snakker om et aktuelt tema. Du kan også gjøre dette foran en hvit tavle hvor du viser og legger mer verdi til innholdet.
  *
 • Opptak av skjermen – I dag kan du bruke programvare som tar opptak av skjermen din mens du presenterer, viser eller demonstrerer noe. Veldig godt egnet til å ta opp et webinar hvor du bruker powerpoint eller keynote.
  *
 • Lyd opptak – Jeg nevnte dette tidligere, men lyd opptak passer veldig godt til en blogg. Du kan ta opp intervju via Skype, eller ta opp deg selv når du snakker om et teama som er relevant for dine besøkende.
  *
 • Steg for steg opplæring – I noen markeder virker steg for steg opplæring veldig god tog du kan bruke et program som tar bilder av skjermen din slik som Snagit. Alt på en PC eller tekniske forhold passer veldig godt til en slik opplæring.

Hvordan få trafikk til bloggen din.

Trafikk er avgjørende for alle som driver en forretning og bloggen din er ikke noe unntak. Bruker du WordPress er dette et av de beste verktøyene du har for å drive trafikk til siden din. Derfor anbefaler jeg alltid at du velger å bruke WordPress fremfor en statisk webside.

Her er noen av mine favorittveier for å få trafikk til bloggen din:

 • Lag innhold med verdi – jeg vet jeg har sagt dette flere ganger, men innhold som har høy verdi for ditt marked er nøkkelen til suksess for bloggen din. Det er også den beste måten å skaffe seg trafikk på. Hvis du skriver bra vil mange dele linker fra deg på sin Facebook side, twitter, sin blogg og andre medier. Dette betyr mer trafikk for deg.
  *
 • Sosiale media profiler  –  Du bør oppdatere dine sosiale media profiler som twitter og facebook hver gang du publiserer en ny artikkel. Ved å dele innhold i sosiale media vil dette trekke besøkende tilbake til bloggen hvor de kan utforske mer av informasjonen du tilbyr og bli bedre kjent med deg.
  *
 • Send RSS Feed til kataloger  – En veldig god måte å genere link tilbake (backlinks) til bloggen din er å sende RSS feed til kataloger som for eksempel Feedage.com. Bruk gjerne en plugin som RSS Bomber for best mulig resultat.
  *
  RSS står for Really Simple Syndication og er en ny teknikk som i korthet går ut på at du abonnerer på en såkalt RSS-kanal, og så får innholdet automatisk levert hver gang noe nytt publiseres av den som sender ut RSS-stoff.
  *
 • Bruk forum – Forum er en veldig bra måte å få målrettet trafikk på. Du kan søke etter forumer for din nisje på Google. Deretter involverer du deg ved å svare på spørsmål og hjelpe andre. Legg en link til bloggen din i svarene og du vil genere trafikk til siden din. Fokuser på spørsmål som har relevans i forhold til innholdet på bloggen din.
  *
 • Twitter – Twitter kan være en veldig god kilde til trafikk. Legg bloggen til din profil på Twitter og engasjer deg i diskusjoner i din nisje. Du kan søke på Twitter etter relevante diskusjoner og involvere deg i å svare på spørsmål. Du trenger også å bygge opp antallet som følger deg på Twitter.
  *
 • Blogg kommentarer – Dette er en annen god måte å genere trafikk på. Gi kommentarer på andre blogger og du kan utvikle relasjonen til eier av bloggen. Dette kan gi deg muligheten for at denne bloggen legger linker til din blogg, samtidig som du også får trafikk ved at du legger inn linken din som signatur i dine kommentarer.
  *
 • SEO dine artikler – Det lønner seg å se etter viktige nøkkelord og inkludere dem både i overskrifter og tekst og som minimum som merkelapper (tags) når du publiserer. Du bør også prøve å bygge opp linker tilbake til bloggen din (backlinks) og bruke sosiale media for å bedre plasseringen hos søkemotorene.

Det er også lurt å ha en side på Facebook med samme navn på bloggen din, samt ha en side med samme navn på Google+.

Send mennesker tilbake til bloggen din – hvis du har en email liste med navn ønsker du å drive trafikk tilbake til bloggen din ved å sende dem ditt beste innhold med link tilbake til bloggen. Dette gir deg ikke bare leveranse til bloggen, men du gir også verdi til email listen. Tro ikke at de har sett alt innholdet ditt.

Utenfor webben – Legg link til din blogg over alt. På brosjyrer, artikler, visittkort etc. Tenk trafikk i alle dine aktiviteter.

Neste steg….

Nå som du har fått opp bloggen din og er kommet godt i gang, er neste steg å bygge en email liste og lage ditt første informasjonsprodukt.

Hvordan kan jeg raskt komme i gang med min egen webside eller blogg?

En webside eller en blogg er vanligvis samme sak. Denne bloggen kjører på en programvare som kalles WordPress og som i dag brukes av millioner av mennesker.

Du trenger bare 3 ting som må være på plass for at bloggen eller websiden din skal være oppe å gå.

Først trenger du et domenenavn. Dette er navnet på websiden din og denne bloggen heter EgenVirksomhet.com. Ditt domene kan for eksempel hete dittnavn.com eller dittnavn.no.

Deretter trenger du et webhotell for å drifte websiden din slik at den blir synlig på internett.

Det tredje er programvaren WordPress som tillater deg å legge til, endre og slette innhold, artikler og websider. Her kan du velge mellom over 100.000 forskjellige designmaler og tusenvis av gratis programtillegg (plugins)som tillater websiden din å gjøre forskjellige ting.

Det skal ikke ta deg mer enn 15 minutter å sette opp disse tre tingene siden verktøyene du bruker er enkle å bruke.

Registrere et domene.

Jeg har selv mange domer og det vil lønne seg for deg at domenenavnet beskriver hva websiden handler om.  Hvis du for eksempel ønsker å lage en webside som handler om å bli mer effektiv , kan websiden hete BliMerEffektiv.no. Prøv å holde navnet så kort som mulig og så bør det være enkelt å huske.

Før du velger et navn vil det lønne seg å gjøre litt undersøkelser på navnet og se om det allerede er mange som søker på dette navnet og om det er andre aktører som konkurrerer om de samme ordene.

For å registrere ditt domenenavn anbefaler vi at du går til Namecheap. Hvis du ønsker et .no domene kan du gå til one.com eller Active24.no

Velge et webhotell

For øyeblikket er du på min webside og for at du skal kunne se den trenger jeg å drifte den på et webhotell. Det er veldig enkelt og trenger ikke koste deg mer en femtilapp i måneden. Du kan også laste opp alle dine filer her og tusenvis av mennesker kan besøke websiden din uten at det oppstår problemer.

Personlig bruker jeg Bluehost eller Hostgator. Jeg gir dem mine beste anbefalinger og de har 24/7 live support og hjelpen du får er veldig god.

En annen viktig grunn til at jeg velger disse er at de har programmer som gjør det veldig enkelt for deg å installere WordPress.  Når du er logget på webhotellet velger du Fantastico,Quick Install eller Simple Script og bloggen din er oppe og kjører i løpet av 2 minutter.

Du betaler heller ikke noe ekstra for alle disse tjenestene hos disse leverandørene.

Installere WordPress

Tidligere trengte du å kunne mye om det tekniske bak en webside eller blogg og du måtte laste tusenvis av filer opp på webserveren.

I dag er det mye enklere og fra 2011 trenger du bare å logge deg på ditt kontroll panel og klikke på Fantastico, Quick Install eller Simple Script. Da er alt klart for å publisere innhold på websiden din.

Her er en video jeg har laget som viser deg hvordan du bruker Simple Script for å installere bloggen din.

Nå har du satt opp din webside er det tid for å lære hva som driver trafikk til siden din og du kan starte og tjene penger.

Designmaler til websiden min.

Noe av det beste med WordPress er at det finnes tusenvis av ferdige designmaler du kan bruke og mange av dem er gratis. Dette gjør det enkelt for deg å skape et profesjonelt utseende på bloggen din og du kan konsentrere deg om å lage innhold som engasjerer og løser problemer for ditt publikum.

Her er designmaler (Themes) som jeg selv bruker:

Lage innhold

Innhold er grunnen til at mennesker besøker websiden din. Lager du innhold med høy verdi vil mange besøke siden din. Ville du lese denne siden om det ikke var noe som interesserer deg? Skriv godt og mennesker vil komme til websiden din.

Det er viktig at du har øye for detaljer og hver forbedring som du gjør vil medføre mer trafikk til websiden din og dette kan du konvertere til kontantstrømmer.

8 grunner til at nettverksmarkedsføring kan sikre fremtiden din!

Innenfor nettverksmarkedsføring er ikke poenget å bare selge et produkt, men å bygge et distribusjonsnettverk for produkter, et nettverk med mennesker som selv bruker produktet, har kunnskap om det og representerer det gjennom å dele produktet med andre.

Når du bygger et distribusjonsnettverk slik som for eksempel Rema, Telenor, Facebook eller McDonalds, bygger du en eiendel som genererer inntekter for deg – passive inntekter.

Og som vi tidligere har nevnt i denne bloggen handler ikke nettverksmarkedsføring om å erstatte en lønnsinntekt, men om å bygge eiendeler som betaler deg.

Det handler om å bygge 8 eiendeler – i samme prosess:

1. En utdannelse i en virkelig forretningsverden.

Nettverksmarkedsføring er en utdannelse i forretningsverden for mennesker som vil lære ferdighetene til en entreprenør, istedenfor ferdighetene til en ansatt.

Jeg er tilhenger av god utdanning, men samtidig er det viktig å være klar over at utdanningssystemet i liten grad lærer deg hvordan du kan ha suksess som forretningseier og entreprenør.

Produktene hos de beste selskapene i denne industrien er unike og gode og legger grunnlaget for inntekter og omsetning, men den viktigste verdien du får er utdanningen i en virkelig forretningsverden.

Denne utdanningen viser deg veien over til F kvadratet.

2. En lønnsom vei til personlig utvikling.

Hvis du vil utvikle velstand så handler det ikke om å levere inn en lottokupong, eller en vei til å ha en inntekt ved siden av. Du gjør egentlig en forandring i dine grunnleggende verdier. Det handler ikke bare om å forandre hva du gjør, det handler også om hvem du er.

Det er langt viktigere å utvikle din personlige selvfølelse enn en økning i lønnen din. Først utvikler du deg – så utvikler forretningen seg.

Nettverksmarkedsføring gir deg en sjanse til å ta tak i hva du frykter, håndtere det, overkomme det, og bringe frem vinneren som bor på innsiden av deg.

3. En sirkel med venner som deler dine drømmer og verdier.

Du har sikkert hørt utsagnet om at inntektene dine har en tendens til å være gjennomsnittet av dem du omgås med.

Nettverksmarkedsføring tilbyr ikke bare en flott forretning, men det tilbyr også en hel verden med nye venner. Venner som går i den samme retningen som du, som deler dine verdier og som vil hjelpe deg i å lykkes med din forretning.

4. Styrken til ditt eget nettverk.

Edison som fant opp lyspæren og etablerte selskapet General Electric sa selv at styrken i forretningen var ikke lyspæren, men kraftlinjene og kraftstasjonene – det var nettverket.

De rikeste menneskene i verden bygger nettverk. Alle andre ser etter jobb.

Nye forretningsmodeller basert på styrken til et nettverk utviklet seg på 50 og 60 tallet og er i dag kjent under navnet Franchise. På 70 og 80 tallet utviklet disse lisensmodellene seg videre og istedenfor et nettverk av forretningsenheter som ble kalt franchise, ble det en modell med individuelle franchisetakere – en Personlig Franchise.

I dag omtales dette også som nettverksmarkedsføring og er den rasket voksende forretningsmodellen i verden i dag.

Styrken til nettverket gir deg mulighet til stor leveransekraft på tiden din og få betalt gang etter gang, måned etter måned, år etter år, på samme innsats.

5. En dupliserbar og fullt skalerbar virksomhet.

Dette vil kanskje overraske deg, men nettverksmarkedsføring er ikke en forretning for de største salgstalentene. Nøkkelen til salg er hva du kan prestere. Nøkkelen til nettverksmarkedsføring er hva du kan duplisere.

En skalerbar forretningsmodell kan repliseres og dupliseres mange ganger uten din direkte deltagelse. Dette er en viktig suksessfaktor for de fleste selskaper og de beste nettverksselskapene tilbyr deg et enkelt system med tredjeparts verktøy for informasjonsformidling – noe alle kan lære å bruke.

Din jobb er å bygge relasjoner, ha dialoger, vise muligheter, bli kjent med mennesker, og hjelpe dem å forstå hva denne forretningen handler om.

Du trenger ikke avanserte salgspersoner for å duplisere hva du gjør. Du trenger mennesker som er villig til å lære grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og som vil utvikle seg selv til å bli entreprenør og team byggere.

6. Utvikler ferdighetene til en leder

Lederskap er hva som bringer alt dette sammen. Lederskap er hva som bygger store virksomheter.

Lederskap innenfor nettverksmarkedsføring er basert på å hjelpe mennesker til å lykkes og komme seg opp.  Denne forretningsmodellen tenderer også til å influerte andre gjennom å bli en god lærer, lære andre til å kunne lykkes i forretningslivet og ha muligheten til å gå for sine drømmer.

Og lederskapet som du lærer gjennom nettverksmarkedsføring vil også komme til syne i alle de andre delene av livet ditt også.

7. En mekanisme for en genuin velstandsutvikling.

Velstand er ikke det samme som penger. Velstand er ikke målt i størrelsen på inntekten. Velstand er målt i tid.

Du kan spørre deg selv: “Hvis jeg sluttet å jobbe i dag, hvor lenge kan jeg leve på mine finanser?”

En av grunnene til at de rike blir rikere er at de har en annen forståelse av penger. De jobber ikke for å genere inntekter – de jobber for å bygge velstand. Det er stor forskjell på disse to alternativene.

Dette er også en av de viktigste verdiene du finner i nettverksmarkedsføring. Samtidig er det mange som blir med i denne industrien som ikke forstår dette – at det er en genuin maskin for velstandsutvikling.

8. Store drømmer og muligheten til å leve dem.

En stor fordel ved nettverksselskapene er at de ikke bare oppmuntrer deg til å ha drømmer, men til å gå for og leve disse drømmene.

Alle har drømmer, men ikke alle drømmer på samme måten. Her er fem varianter:

 • Dem som drømmer om fortiden.
 • Dem som bare har små drømmer.
 • Dem som har realisert en drøm, men lever et kjedelig liv.
 • Dem som har store drømmer, men ingen plan for å kunne nå dem og ender opp med ingenting.
 • Dem som har store drømmer, når disse drømmene, og går for enda større drømmer.

Den unike tingen med en livsstil innenfor nettverksmarkedsføring er at den ikke setter en ramme på at dette skal ta 40 år, eller at du bare skal kunne nyte drømmen i noen timer eller dager. Når du starter å bygge din nettverk virksomhet starter du fra dag en med å leve drømmen din.

Det er et skifte i tankesett fra “jeg kan ikke” til “jeg kan”.

Referanse:
The business of the 21st century, Robert Kiyosaki

 

Hvilken type inntekt er du opptatt av?

Det handler ikke om inntekter – det handler om eiendeler som genererer inntekter.

Det er ikke rart at mange mennesker ikke forstår verdien av nettverksmarkedsføring. Selv dem som er involvert har ikke alltid fått med seg hvilken verdi de holder i sine hender.

Når mennesker hører på en presentasjon om nettverksmarkedsføring stiller de ofte følgende spørsmål: “Hvis jeg blir med, hvor mye kan jeg tjene?” Og det er kanskje ikke rart siden mange av dem som promoterer denne forretningsmuligheten snakker nettopp om dette : hvor mye kan du tjene per måned.

Grunnen til at de vil vite hvor mye de kan tjene per måned er at tankesettet deres er påvirket av at de lever i A kvaderatet eller S kvadratet. De tenker på å erstatte de inntektene som de i dag.

Men det er ikke her den virkelige verdien til nettverksmarkedsføring ligger.

Problemet med lønnsinntekter eller tidsrelaterte inntekter er at de er svært begrenset. Du jobber en time og tjener en kroner. Du jobber 2 timer og tjener to kroner.

Det hele avhenger av deg og tiden du har til rådighet. Mange vil kalle det en felle og mange kan nok intuitivt føle det samme og de tror at veien ut av denne situasjonen er å tjene mere penger. Men å tjene mere penger forandrer ikke på det faktum at det er knyttet til tiden som den enkelte har til rådghet når de henter inntektene sine fra A eller S kvadratet.

I F og I kvadratet handler det ikke om å tjene mere penger. Det handler om å utvikle eiendeler som generer inntekter.

Det er også her potensialet til en nettverkmarkedsføringsforretning ligger.

Hvilken kvadrant lever du i?

Du har kanskje jobbet hardt noen år og klatret oppover karrierestigen. Kanskje du fremdeles er i bunnen av stigen eller er nær toppen?

Hvor du er på stigen betyr egentlig ikke noe. Det som betyr noe er spørsmålet du glemte å stille deg før du begynte klatringen. Hvor står stigen?

Robert Kiyosaki, som er en av dagens fremste eksperter på finansiell utdanning og forfatter av en rekke bestselgere, har beskrevet modellen som i dag kalles kontant kvadrantet.

Denne modellen beskriver 4 kvadranter hvor kontanter og inntekter genereres.

Hvor stor finansiell frihet og frihet til egen tid som du opplever, avhenger i stor grad av hvilket kvadrant du befinner deg i.

Det første kvadrantet er beskrevet ved en ansatt som tjener penger gjennom å jobbe for noen andre eller for et selskap. Det andre kvadrantet beskriver en som tjener penger for seg selv eller gjennom et lite selskap som de eier. Det tredje kvadrantet er en forretningseier som eier en større forretning (typisk på 500 ansatte eller mer) som generer penger. Det siste kvadrantet er investorer som tjener penger på ulike investeringer – penger generer mer penger.

 • A = Ansatt
 • S = Selvansatt eller små selskap
 • F = Forretningseier
 • I = Investor

Hvilken kvadrant lever du i? Hvor får du størsteparten av pengene dine fra?

Kontantkvadranten2014

A kvadratet

Dette er hvor de fleste lever og hvor de fleste ender sine liv. Vårt utdanningssystem og vår kultur trener oss hele livet i hvordan vi skal leve i A kvadrantet.

Filosofien i dette kvadratet er: Gå på skolen, få deg en god utdanning, jobb hardt og få bedre stillinger, finn en god jobb med gode pensjonsforpliktelser og tilpass deg og krev ikke for mye.

Den grunnleggende verdien i dette kvadratet er trygghet.

“Jeg ser etter en trygg og sikker jobb med god lønn og gode betingelser.”

S kvadrantet

Drevet av ønsket om mer frihet og selv kunne bestemme aktivitetene, emigrerer mange mennesker fra A kvadrantet til S kvadrantet. Dette er plassen hvor mange prøver å realisere seg selv og prøve ut drømmen om noe mer her i livet.

Dette kvadrantet inkluderer alt fra freelancers, arkitekter, kiropraktorer, konsulenter, leger, coach, motivatorer, til godt betalte advokater.

Men enten du tjener 300 kroner timen eller 1 million i året er S kvadrantet ofte en felle å være i. Du har kanskje tenkt at dette er måten å sparke sjefen på, men hva som virkelig har hendt er at du bare har skiftet sjef. Du er fortsatt en ansatt. Den eneste forskjellen er at når du ønsker å skylde på sjefen for at noe er galt, er det du som er sjefen.

S kvadrantet kan være en veldig vanskelig plass i leve i. Alle vil ha en bit av deg. Myndigheten har krav til deg og du kan bruke mye tid på rapportering, regnskap og skatt. Dine ansatte vil ha tiden din, kundene krever deg og familien er aldri fornøyd siden du ikke har nok tid til dem.

Og hvordan kan du? Hvis du ikke jobber mister du fotfestet. Du har ingen fritid, fordi at du trenger å bruke tiden din for å kunne tjene penger.

Og i noen tilfeller står S for slaveri. Du eier egentlig ikke din egen virksomhet – virksomheten eier deg.

Verdien i dette kvadrantet er uavhengighet.

“Hvis du vil ha noe gjort, gjør det selv.”

F kvadrantet

F kvadrantet er hvor mennesker skaper store selskaper. Forskjellen mellom en S forretning og en F forretning et at mens du jobber for S forretningen, jobber F forretningen for deg.

De som lever i F kvadrantet har større frihet til egen tid og er mindre utsatt for tilbakeganger siden de eier sin egen kilde til inntekter.

Fokus i dette kvadrantet er å bygge velstand.

“Jeg ser etter de beste menneskene til å bli med på teamet mitt.”

I kvadrantet

Dette kvadratet er ikke vanskelig og forstå. Vi har alle spilt monopol. Fire grønne hus, et rødt hotell.
Verdi driver i dette kvadratet er finansiell frihet.

“Hva er avkastningen på mine investeringer.”

Å bytte jobb betyr ikke å bytte kvadrat

Hvor ofte har du ikke hørt noen klage på jobben sin, for så å gjøre en forandring, men for å ende opp noen år senere med samme klagen i en ny jobb?

Jeg jobber mer og mer, men får ikke uttellingen jeg fortjener.

Hver gang jeg får lønnspålegg spises det opp i skatt og høyere utgifter.

Jeg skulle heller vært …………, men har ikke råd til å gå tilbake til skolen og lære noe nytt nå.

Jobben stinker, sjefen stinker, etc.

Dette og mange andre uttalelser forteller om en person som er fanget – ikke i en spesiell jobb, men i kvadratet de tilhører.

Problemet er at de fleste bytter jobb for å forandre på problemene. Hva de egentlig trenger er å forandre kvadrat.

Å bryte ut fra typiske jobbstrukturer og skape din egen inntektsstrøm setter deg i den beste situasjonen du kan være i, siden det ikke gjør deg avhengig av sjefen din for å bestemme din årslønn. Nå bestemmer du den selv.

Den venstre siden av kvadratene (A og S), er hvor de fleste lever. Det er hvordan de er lært opp til å leve. Mange tenker at tittel betyr mye, men i F kvadratet er det ikke tittel det handler om. Banken ser ikke på din CV – den ser på din finansielle status.

A kvadratet er hvor vi er opplært til å tro at her finnes trygghet og sikkerhet.

I F og I kvadratet er hvor finansiell frihet og frihet til egen tid finnes. Men hvis du bare søker “trygghet” er kanskje ikke denne bloggen for deg. Det er det du som bestemmer.

Mulighet til å bytte kvadrat

I dag kan du bevege deg fra A kvadrantet til B kvadrantet. De som lever i B kvadratet bruker tid på å utvikle et stort nettverk.  Nå kan du gjøre det samme. Hos de beste selskapene innenfor nettverksmarkedsføring kan du bygge et internasjonalt nettverk på mer enn 500 mennesker.

Hva som er like viktig for deg er at disse selskapene har produktene, logistikken, styringssystemene, markedsføringsmateriell, websider, opplæring og alt grunnarbeidet til forretningen, er allerede gjort for deg.

Jeg liker veldig godt at du kan starte å bygge en F forretning mens du fremdeles befinner deg i A kvadrantet og parallelt med din personlige utvikling transformere deg over til F kvadrantet.

Hvilken kvadrant lever du i? Hvilken kvadrant vil du leve i?

Referanser:
Rich dad, Poor dad, Robert Kiyosaki
The business of the 21st century, Robert Kiyosaki