Nettverksmarkedsføring er i dag en unik mulighet!

Nettverksmarkedsføring er i dag en unik mulighet!

Som forretningseiere og ledere er en av vår viktigste oppgaver å skape moment, uavhengig av utfordringen vi møter i dagens marked. Verdien vår er ofte definert som vår evne til å øke topplinjen og øke bunnlinjen. Vi vet alle at vi i dag opplever en økonomisk vinter og at nøkkelen er å snu utfordringene til nye muligheter og til ny vekst.

Det er i vanskelige tider mange store selskaper er blitt født og som leder er det viktig at du går foran og viser at det er nå vi har muligheter.

Hvis du selv ønsker å starte din egen virksomhet eller ha en inntekt ved siden av hva du gjør i dag, finnes det gode muligheter som du kan kapitalisere på.

I følge Nutrition Business Journal vokser den forebyggende ernæringsindustrien og vil fortsette å gjøre det. Det er flere grunner til dette og flere av de store selskapene som er riktig posisjonert i denne industrien har valg nettverksmarkedsføring som distribusjonsform for sine produkter.

Her er noen av komponentene til denne forretningsmodellen som forklarer hvorfor denne industrien opplever vekst over tid:

Lave start opp kostnader.

Ikke alle har tilgang på nok penger for å starte sin egen virksomhet. Denne modellen virker i alle økonomiske klima, fordi den gir alle muligheten til å starte sin egen forretning. Den finansielle risikoen er minimal, siden du kan starte opp for deg selv uten å låne penger eller søke investorer som kan bidra med penger.

Lave faste kostnader.

Mange virksomheter krever kontorplass, lager, ansatte og store investeringer over tid for å utvikle virksomhet (forskning og utvikling, produktutvikling etc.), og derfor begrenser dette antallet entreprenører som driver slike selskaper. Kanskje dette er den største grunnen til den sterke trenden vi nå ser mot hjemmebaserte virksomheter. Bare i USA representerer nå hjemmebaserte virksomheter 52% av antall bedrifter og vi ser den samme trenden i andre land.

En vei til rask lønnsomhet.

Det er to nøkler til å oppnå lønnsomhet raskt. For det første krever det penger til å starte opp og drive virksomheten. For det andre er det ofte behov for en lengre treningsperiode eller det kan være behov for intensiv forskning, og følgelig tar det lengre tid å oppnå lønnsomhet. For tradisjonelle bedrifter kan det ta år for generere overskudd.

Som jeg nevnte over er oppstartskostnadene for en forretning eller en inntekt innenfor nettverksmarkedsføring veldig lave. Dette er fordi de beste selskapene i denne industrien tilbyr gode produkter og tjenester, har gjennomført uavhengig forskning bak produktene, holder varelager og sender produktene direkte til kunden for deg, har support og andre systemer og prosesser for å kunne drive en forretning, og tilbyr som regel veldig bra markedsmateriell. Den eneste lærekurven du selv trenger å investere i som distributør er å bruke hva som tilbys deg for å bygge en forretning med suksess.

Fleksibilitet til tiden.

De fleste mennesker som er interessert i å starte opp en hjemmebasert forretning er ikke i en finansiell situasjon som tillater dem å starte opp på fulltid. Det er enda mer vanlig når tidene er vanskelige og en jobb er nesten eneste måten å overleve på. Nettverksmarkedsføring tillater deg å starte på deltid og selv bestemme timene du vil jobbe. Dette er en modell som tillater nye distributører å erstatte sin fulltidsinntekt over tid.

For å kapitalisere på en mulighet innenfor nettverksmarkedsføring, trenger distributører å bruke de rette strategier. Det er noen få nøkkelstrategier som må implementeres hvis du ønsker å oppnå lønnsomhet selv i økonomiske nedgangstider.

La oss se på noen kunde og distributør strategier som gir moment i din forretning:

Kunde strategier.

Styrke troen på produktet og selskapet. Når det er utfordrende økonomiske tider er det kritisk å sørge for at kunden forstår verdien av ditt produkt eller din tjeneste. Tro kan bli forskjellen mellom en langsiktig kunde og en tapt kunde. Husk at fornøyde kunder er din beste kilde til nye distributører, så det er viktig å gå en mil ekstra for å kunne fortjene deres partnerskap som distributør også.

Del historien om forretningsmuligheten med dine kunder. Mennesker tenker forskjellig både om utgifter og inntekter. Ofte blir utgifter sett på som negativt og inntekter som noe positivt. Dette er enda mer sant når det er økonomiske nedgangstider. Derfor er det to enkle strategier for å dele forretningsmuligheten.

For det første trenger du å holde kontakt med dine kunder og samtidig spørre om du kan bruke dem som referanser eller om de kjenner andre som de vil skal høre om ditt produkt. Med andre ord, kan du hjelpe dine kunder til å anbefale nye potensielle kunder slik at de selv dekker kostnaden med sitt eget forbruk. Dette er en flott forretningsprosess som kan hjelpe kunder som har reservasjoner mot forretningsmodellen.

Den andre muligheten er å presentere forretningsmuligheten til alle kundene. For dem som ser etter nye inntekter, er forretningsmuligheten den raskeste løsningen. Det vil også stabilisere dem som kunder, fordi de nå har en inntekt som er knyttet sammen med produktet eller tjenesten som de bruker.

Distributør strategier

Fokuser på rekruttering. Dette er en tidsepoke som er veldig bra for en forretningsmodell som nettverksmarkedsføring. Derfor er det viktig å fokusere på aktiviteter som resulterer i at flere mennesker kommer inn i denne forretningen.

Din oppgave er å vedlikeholde og skape aktiviteter for rekruttering og hjelpe distributører til å holde fokus på å dele forretningsmuligheten, dele produktet, og regelmessig følge opp utviklingen på eventuelt frafall av kunder og distributører.  Ikke la noe annet aspekt av din forretning distrahere deg eller dine distributører. Det gjelder å maksimere bruken av tiden.

Stress viktigheten av relasjoner. Dette er en “relasjonsforretning”, som betyr at relasjoner er nødvendig for å lykkes over lang tid. En av mine kjerneverdier har alltid vært at langsiktige relasjoner er lik langsiktig suksess.

Det er viktig for distributører å forstå viktigheten av relasjoner og bygge sin identitet i markedet som noen som hjelper andre mennesker. Husk at når de økonomiske tidene er dårligere synker tilliten til de fleste mennesker.

Derfor er det også  viktig at både selskapene og distributører lærer levere mer enn hva de lover i sin salgsprosess. Du kan ikke fylle en lomme som har hull. Erfaringen har lært meg at gode relasjoner er den beste eiendelen i en forretning.

Som selskap er viktig å fokusere på forhold som utgjør en signifikant forskjell. I tøffe økonomiske tider, husk å fokusere både tid og penger på følgende:

  • Mennesker
  • Velprøvde systemer/prosesser
  • Innovasjon
  • Personlig utvikling

Fra mitt ståsted og min erfaring er hvordan vi bruker tiden og pengene det som vil ha størst påvirkning på bunnlinjen. Nå er tiden inne til å fokusere og til å investere.

Jeg har selv utviklet en forretning innenfor nettverksmarkedsføring som vokser på høyt volum. Det er veldig viktig at du velger et godt selskap, unike produkter, en gjennomført opplæringsplan og ikke minst at du får en god partner med sitt team som hjelper deg.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu