December 28

Kan jeg tjene 700.000 kroner ekstra de neste 12 månedene?

Egen Virksomhet, Nettverksmarkedsføring

0  comments

I det siste har jeg fått spørsmål om det er mulig å tjene over 700.000 i løpet av de 12-24 første månedene om du velger nettverksmarkedsføring som forretningskonsept?

Samtidig stilles det også spørsmål til hvor mange timer som må legges ned for å kunne nå en slik inntekt? Spørsmålene er interessante, men før jeg svarer på spørsmålene vil jeg gjerne påpeke at det er stor forskjell på inntekter du har fra jobben din eller som egen arbeidsgiver. Disse inntektene er som regel avhengig av timene du jobber og gir følgelig mindre frihet og begrensinger i ditt inntektspotensial.

Bygger du en inntekt som tilsvarer 700.000 kroner i året med nettverkmarkedsføring er dette også en inntekt som gjentar seg og er i mye mindre grad avhengig av timene du jobber, samt at det er ingen begrensinger på oversiden. En god forretningsmodell om du vil bygge velstand og starte ved siden av jobben du har i dag.

Så tilbake til spørsmålet. Er det mulig å tjene 700.000 kroner i løpet av 12 måneder?

Selvfølgelig er dette mulig og i mitt selskap er det også flere unge mennesker i alderen mellom 20-30 år som har lykkes med slike mål. Når det er sagt er dette også avhengig av dine prestasjoner og resultatene er basert på kunnskap og læring.

Det er også mye lettere om du velger en industri som vokser, unike produkter som løser grunnleggende problemer i samfunnet og et selskap som kan tilby effektiv opplæring.

Selvfølgelig er det også andre faktorer som påvirker resultatet, slik som tankesett, disiplin og tilgang på ressurser.  Dette er grunnen til at det er nesten umulig å vite hvor mye noen kommer til å tjene, fordi alle som starter med nettverksmarkedsføring har ulike forutsetninger på disse områdene. Når det gjelder ressurser kan dette deles inn i 3 kategorier:

  1. Nettverk og kontakter
  2. Troverdighet
  3. Finansielle muligheter

Alle disse tre områdene kan fremskynde resultatene dine. Du kan bli med i denne forretningen og ta med deg en organisasjon du har bygget et annet sted. Eller du kan være en anerkjent person med et stort nettverk som kan influere mange mennesker og påvirke hvor raskt du kan få andre mennesker til å følge deg.

Men la oss heller anta at du starter helt fra begynnelsen og ikke har en spesiell innflytelse. Hva vil avgjøre hvor raskt du vil tjene penger? Som jeg allerede har nevnt handler det om tankesett, ferdigheter og disiplin.

Du har sikkert truffet mange av dem. De har stort talent, men de fokuserer på mulige feil. De stiller spørsmål til alt, de har alltid en forklaring eller unnskyldning. Hvis du hadde hatt deres ferdigheter kunne du skapt en formue.

Og så har du andre personer som lykkes mye mer enn deg og du lurer på hvordan det kan skje? De har ikke samme talent som deg, men de skaper likevel mye mer suksess. Hvordan kan det skje? Hva har de som du ikke har? Ofte vet de ikke mer enn deg, men de stoler på hva de vet. Og hvis du prøver å overbevise dem om noe annet, kan du likevel ikke rokke ved deres tro.

Ferdighetene som skal til for å tjene 700.000 kroner i året.

Det er ingen som starter med nettverksmarkedsføring som allerede kjenner til ferdighetene. Det er ting de må lære seg. For noen er lærekurven brattere enn for andre. Derfor er det viktig at du setter av tid hver dag for å lære deg nye ferdigheter. Du trenger å lære om selskapet, produktene, industrien og hvordan du kommuniserer effektivt med mennesker. Dette er det som influerer hvor fort du kan tjene 700.00 kroner i året?

Disiplinen som skal til for å lykkes.

Jeg ser ofte mennesker som har gode ferdigheter, men som samtidig saboterer sin egen suksess siden de ikke har disiplinen til kontinuerlige aktiviteter. De er bare med eller de er alt for forsiktige i sine aktiviteter. Du kan ikke bare være litt gravid! Hvis du gjør ting halvveis, kan du ikke skape nok moment til å skape raske resultater.

Hvordan kan jeg fortelle deg hvor raskt og hvor mye du vil tjene?

Det kommer an på hva du bringer til bordet og hvor mye du vil investere i deg selv for å bli bedre. Jeg kan vise deg hva kompensasjonsplanen krever for å tjene 700.000 kroner i året. Jeg kan hjelpe deg å lage en plan for å nå målet og lære deg hvordan du gjøre det, men du må ha disiplinen til å gjennomføre det. Så kommer spørsmålet til hvor mye tid du er villig til å investere hver uke? De fleste som har bygget en større inntekt i løpet av 3-5 år har investert minst 10-15 timer per uke.

Store mål trenger flere mindre mål og daglige aktiviteter.

Jeg tror på visjoner og store mål hvis du bryter dem ned i mindre mål og deretter til aktiviteter du kan gjennomføre hver dag. Alt for ofte er det bare et mål uten viljen til å ville nå det. Ved å fokusere på betalende aktiviteter hver uke vil du være på sporet og nå det store målet. Små bevis på suksess er hva som holder deg på veien. Og hvis du ikke skulle nå målet? Du kan fremdeles investere i deg selv. Først utvikler du deg og så kommer forretningen. Det er lønnsomt med personlig utvikling. Lær deg ferdighetene og sett deg et nytt mål. La 2014 bli året hvor du prøver noe nytt!

Kilder: Sales og Page

About the author 

Roar Skogvoll

You may also like

Hvordan bli bedre på rekruttering?

Hvordan utvikle nye relasjoner og bygge et nettverk?

Ett enkelt spørsmål som kan forandre livet ditt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!