July 4

Hvorfor er produktet så viktig?

Nettverksmarkedsføring

0  comments

internettmarkedsforing3Nettverksmarkedsføring og internettmarkedsføring tilbyr i dag unike muligheter til å starte din egen virksomhet, uten krav til investeringer, varelager, kontorer, ansatte, kundefordringer eller leverandørgjeld.Det er mye enklere å starte egen virksomhet når noen har gått veien før deg og forretningskonseptet er testet og prøvd ut i mange land.

De beste forretningsmulighetene finner du hos globale selskaper som er posisjonert i en industri som vokser, har unike og konsumerbare produkter, er anerkjent av fagmiljøet og tilbyr god opplæring.

Mange kan sette opp distribusjon, markedsføring, provisjonssystemer, support med mere, men å utvikle unike produkter som det er et stort behov for i flere tiår er mye vanskeligere.

Unike produkter er den viktigste grunnen til vedvarende suksess over tid. Vær derfor svært nye med dine valg av selskap om du ønsker å bygge en stor forretning som kan gi deg langsiktig lønnsomhet.

Her er 7 tips å tenke på når det gjelder produktene:

1 – Timing

Vil ikke involvere deg med et selskap som kun har helt nye produkter. Hvis du kommer inn for tidlig er risikoen for stor og det hele kan være en flopp.

Samtidig vil du være med når produktet er testet, utprøvd, dokumentert og anerkjent i markedet – da kommer den store vekstfasen.

Det beste tidspunkt å bli involvert på er der hvor pilen er på bildet.

s-kurve

Gjør dine undersøkelser. Hvor er metningspunktet for ditt produkt i S-kurven?

2 – Behov i markedet

Er det et grunnleggende behov for produktet? Hjelper produktet mennesker til bedre livskvalitet? Vil det være behov for samme produkt om 5 år, 10 år eller 20 år?

Du ønsker ikke å lete hele dagen etter noen som kunne være et prospekt. Det betyr ikke at alle vil kjøpe ditt produkt, men det er bra om alle er en potensiell kjøper.

3 – Media snakker om det

Snakker media om problemer i markedet og hvordan ditt produkt kan løse det? Du ønsker denne type omtale og du ønsker verifisering fra tredjepart.

4 – Anerkjent produkt

juiceplus180Det er en veldig stor fordel om fagmiljøet eller tredjepart anerkjenner produktet. Hvis det for eksempel foreligger uavhengige kliniske studier som også er publisert i vitenskapelige tidsskrifter. At slike studier er gjort over mange år, i flere kontinenter og hos mange universiteter.

Et annet eksempel kan være at produktet er anerkjent av olympiske organisasjoner.

Slik dokumentasjon gir deg en unik salgsposisjon, samtidig som det gir sterk beskyttelse mot konkurrenter.

5 – Konkurranse

Det er bra om det er konkurrenter i markedet, men produktet ditt trenger å være unikt og løse grunnleggende behov i markedet. Dem som promoterer produktet bør selv være kunder, føle begeistring og selge fra hjertet. Suksess med nettverksmarkedsføring er basert på tillitt og relasjoner.

6 – Konsumerbart

Representerer produktet et engangskjøp eller er det konsumerbart. Produkter som konsumeres er langt mer interessant for deg og med abonnementløsninger gir dette deg inntekter som repeterer seg gang etter gang, år etter år.

Det kan ta litt tid, men utvikler du en trofast kundegruppe på 40-60 personer har du lagt grunnlaget for en stor og velykket forretning.

7 – Like produktet

Du trenger å være et produkt av produktet. Du trenger å konsumere produktet hvis du ønsker å selge det. Din personlige historie er hjertet i hele din virksomhet. Hvis du selv ikke vil bruke produktet, er dette heller ikke rette forretningen for deg.

Det er mye lettere å lykkes med din virksomhet om du er partner med et selskap som har produkter som oppfyller alle disse kriteriene.

About the author 

Roar Skogvoll

You may also like

Hvordan bli bedre på rekruttering?

Hvordan utvikle nye relasjoner og bygge et nettverk?

Ett enkelt spørsmål som kan forandre livet ditt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!