March 20

Hvorfor er det mange bedrifter som liker nettverksmarkedsføring?

Egen Virksomhet, Nettverksmarkedsføring

0  comments

Alle vet i dag at enten det gjelder bedrifter, utdanningsinstitusjoner eller andre organisasjoner så er munn-til-munn markedsføring den mest effektive og lønnsomme metoden for markedsføring. Den er effektiv fordi den kommer fra en kilde som har tillit, som en venn, et familiemedlem, eller andre bekjentskap, og selskapene trenger ikke betale for reklamekampanjer for å nå kunden.

Hvis en bedrift sender ut 1.000 postkort for å fortelle hvor den nye butikken deres ligger, og bare 1% av dem besøker butikken, da var 99% av markedsføringen bortkastet. Hvis et selskap bruker 450 millioner kroner på en reklamekampanje og selger bare for 100 millioner, har de tapt 350 millioner kroner. Derfor liker selskaper nettverkmarkedsføring, siden de bare behøver å betale for resultatet. De betaler ikke noe for markedsføringen før produktet er solgt.

Den andre grunnen til at de liker nettverkmarkedsføring er fordi at de betaler for markedsføring som gir kunden fordeler. La meg forklare. Hvis Telenor betaler Dinamo 10 millioner kroner for en større reklamekampanje, gir dette ikke noen ekstra verdi for kunden.

Innenfor nettverkmarkedsføring, vil de samme 10 millionene gå til distributører som selv bruker produktene, har kunnskap om dem, og er i stand til å forklare dem for kunden.

Nettverkmarkedsføringselskaper betaler for produksjon, ikke for å komme på jobben.

Ordet produksjon betyr at noe er produsert. Hvis en tradisjonell bedrift ansetter selgere for å selge produktene de har, betaler de vanligvis en grunnlønn pluss provisjoner når noe er solgt. Hvis selgeren ikke selger noe er grunnlønnen tapte kostnader for bedriften.

Innenfor nettversmarkedsføring betaler selskapet kun provisjoner når produktet er solgt. De betaler for produksjon istedenfor å betale mennesker for å komme på jobben enten de selger noe eller ikke.

Hvis du er en person som ikke liker å produsere er nok heller ikke nettverkmarkedsføring rette muligheten for deg.

Men mer viktig er at du multipliserer tiden din, istedenfor å forbruke den. Det er tre ting du kan gjøre med tiden din. Du kan forbruke den, investere den og/eller multiplisere den. Som ansatt får du betalt 8 timer om dagen.

Innenfor nettverkmarkedsføring kan du lære opp en annen person – det er å investere tiden din. Du jobber 8 timer, personen du har lært opp jobber 8 timer, og du får (teoretisk) betalt for 16 timers arbeid. Hvis denne personen lærer opp noen andre har du multiplisert tiden din.

Legg merke til dette. Det er grunnen til at nettverkmarkedsføring er så effektiv. De aller fleste har ikke fått med seg dette.

Kilde: Firstclasmlm

About the author 

Roar Skogvoll

You may also like

Hvordan bli bedre på rekruttering?

Hvordan utvikle nye relasjoner og bygge et nettverk?

Ett enkelt spørsmål som kan forandre livet ditt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!