Hva er Utgifter?

En utgift er det motsatte av en inntekt. Det er penger som forlater lommen din. Dine utgifter er alle dine betalinger. Det er din totale kontantstrøm (cash flow) – hver måned.

En regnskapsfører ville bare inkludere renter på et lån som utgifter, ikke selve avdraget. Men i denne utdanningen er vi mer bekymret for din totale kontantstrøm. Senere vil du lære å føre regnskap for din totale cash inn og din totale cash ut.

Utgifter inkluderer:

  • Skatter
  • Betalinger på kreditkort
  • Lån og avdrag på egen bolig
  • Bil lån
  • Andre lån
  • Matvarer og klær
  • Reiser og underholdning
  • Alle andre personlige utgifter

Inntekter betaler utgifter, og har du ikke nok inntekter må du øke gjelden din for å betale utgiftene dine.

Mange ting du kjøper er ofte unødvendige eller ikke planlagte utgifter som tar penger ut av lommen din. Det kan være nye klær, ting til hjemmet, reiser, en båt eler et par nye solbriller.

Kjøp av ting kan sakte men sikkert spise opp inntekten din, men også motivere deg til å ville tjene mer penger.

Mennesker som driver en større virksomhet og er på høyre siden av kontantstrøm kvadratet (cash flow quadrant) lærer fort verdien av å kjøpe eiendeler, siden det betaler for alle tingene som de kjøper.

For denne gruppen kan den del av utgiftene de har føres over på forretningen og de oppnår reduksjoner i skatt og avgifter. For eksempel kan et internettabonnement brukes til å kommunisere med kunder og du får skattefradrag for denne utgiften.

Fordelen med utgifter i en forretning er at de får tilbake moms og får trekke fra disse utgiftene før skatteberegningen foretas.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu