Hva er Resultatregnskapet?

Resultatregnskapet, som også kalles profitt og tap oppstillingen, måler inntekter og kostnader. Den første delen av oppstillingen lister opp alle inntektene og den neste delen lister opp alle kostnadene.

Til forskjell fra balansen, som viser netto verdien på et gitt tidspunkt, setter resultatregnskapet opp inntekter og kostnader over en gitt tidsperiode.

Det er en svært god prosess å ta frem sitt eget resultatregnskap, og det bør gjøres regelmessig.

Resultatregnskap og balanser har en relasjon til hverandre. For eksempel hjelper resultatregnskapet til med å avgjøre om transaksjonen skal listes som en eiendel eller som ting du kjøper.

Mange mennesker feiler og innser ikke at det ikke er hvor mye penger du tjener, men hvor mye du beholder.

Resultatregnskapet starter med brutto inntekter og ender med netto resultater. Netto resultat, er den andelen av brutto inntektene som er igjen etter alle utgiftene er trukket fra.

Netto inntekt = Brutto Inntekt – Utgifter

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu