Hva er Inntekter?

Hva er Inntekter og Utgifter?

Forståelsen og dynamikken til inntekter og utgifter er kritisk for styring av kontantstrømmer (cash flow).

Mennesker som ikke kan kontrollere sien egen kontantstrøm jobber for andre. Mennesker som kan kontrollere sin egen kontantstrøm jobber for seg selv eller har andre mennesker som jobber for seg.

Inntekter er penger som kommer inn i lommene dine. Kilder til inntekter er:

  • Lønn og bonuser
  • Tips
  • Renter på investeringer
  • Dividender
  • Leieinntekter fra eiendommer
  • Inntekter fra forretninger du eier
  • Utbytter fra selskaper og partnerskap
  • Finansielle gevinster ved kjøp og salg

Det er 3 grunnlegende typer av inntekter. Lønnsinntekter, passive inntekter og porteføljeinntekter.

Lønnsinntekter, som skattlegges høyere enn andre typer inntekter, er lønnen som er betalt en ansatt for jobben han/hun gjør. Lønnsinntekter inkluderer også tips og bonuser. Dette er inntekter som holder mennesker på den venstre siden av kontantstrøm kvadratet (Cash Flow Quadrant). En ung person får rådet “få de en god jobb” blir ofte sittende fast i denne delen av kvadratet.

Ønsker du å lære hvordan du kan konvertere lønnsinntekter over til passive inntekter eller porteføljeinntekter?

Passive inntekter er den inntekten som har den laveste skatten. Passive inntekter kommer fra en forretning du eier eller leieinntekter fra en leilighet eller en eiendom.

Forretningseiere eller eiendomseiere er ikke selv aktivt involvert i å generere de løpende passive inntektene. Pengene som de har investert i denne eiendelen jobber for dem.

Porteføljeinntekter er en type passive inntekter. Det er inntekter som kommer fra ulike finansielle papirer som dividender, aksjer, fond eller lisenser og royalties på avtaler som de har.
Porteføljeinntekter inkluderer også renter som er opptjent på en sparekonto, et utestående lån, eller en annen kilde.

Forskjellen mellom lønnsinntekter og passive inntekter eller porteføljeinntekter, er at du kan sette deg tilbake og la dine eiendeler jobbe for deg. Du har passive eller porteføljeinntekter.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 5 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu