Hva er Gjeld?

Hva er Gjeld?

Gjeld tar penger ut av lommene dine. Gjeld inkluderer:

  • Kreditkort og annen utestående gjeld
  • Boliglån
  • Bil lån
  • Studielån
  • Personlige lån
  • Skatter

Det typiske beløpet som du betaler innenfor hver av disse områdene blir sett på som dine utgifter som er relatert til gjelden. Ordet utgift i denne sammenheng referer til den totale betalingen, inkludert avdrag og renter. Utgifter er kalkulert som det relaterer seg til den totale kontantstrømmen (cash flow), ikke tekniske regnskapsprinsipper.

Grunnen til at de fleste mennesker strever finansielt er fordi de har kjøpt gjeld, men satt det opp under kolonnen eiendeler.

Derfor ser vi på ditt hjem som en gjeldpost. Det går også mye penger til vedlikehold av huset ditt i form av forsikringer, skatter, strøm, innvendig og utvendig vedlikehold og betalinger til fagfold som du må leie inn. Dette er alt sammen utgifter som er relatert til ditt hjem.

Det er misledende å tenke på ditt hjem som en eiendel, for hvem ville eie boligen om du stoppet å betale renter eller avdrag på ditt boliglån? Mange kjøper seg en bolig med håp om at den vil øke i verdi, men det er ingen garanti for det, og noen boliger faller også i verdi. Bare etter at et hjem er solgt med overskudd kan det bli sett på som en eiendel.

Hver gang du skylder noen penger, blir du en ansatt av deres penger. Hvis du har et lån på 30 år, har du ansatt deg selv for 30 år.

Lån er gjeld fordi at det er penger du skylder til noen andre. Bruk av kreditkort er et typisk eksempel på gjeld.

Når du bruker et kreditkort, tar du egentlig opp et lån fra utsteder av kreditkortet. Med lånet kommer det også renter. Du betaler vanligvis ikke renter den første måneden, men alt som ikke er betalt innen denne tid løper det renter på.

Hvis du holder en balanse på kortet ditt vil også alle fremtidige innebetalinger være gjenstand for renter. Dessuten fakturerer kreditkortselskapene deg for et årsgebyr. Bruk av kreditkort gjør kjøp av varer og tjenester om til gjeld. Siden penger ikke bytter hender kan det virke som om noe er kjøpt for ingenting.

Men gjeld er ikke alltid negativt. Det er dårlig gjeld og det er god gjeld.

Dårlig gjeld kjøper ting som klær, biler eller annet elektronisk utstyr. Du kan ikke forvente å få en inntekt tilbake fra noe som er kjøpt med dårlig gjeld.

God gjeld er gjeld som tillater deg å kjøpe eiendeler. Et eksempel er kjøp av en leilighet som du leier ut. Leieinntektene brukes til å betale lånet og generere en kontantstrøm på toppen av det.

Det kan være finansielt smart å ha god gjeld. Det er aldri finansielt smart å ha dårlig gjeld.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu