Hva er en Balanse?

Balanse og Resultatregnskap

Det er mange forskjellige typer oppstillinger av regnskapet som reflekterer dine finanser. De to viktigste er balansen og resultatregnskapet. Forståelsen av disse to dokumentene og deres relasjon til hverandre er en hovednøkkel til finansiell frihet.

Inntekter er penger inn. Utgifter er penger ut.

Oppstillingen av balansen forklarer seg selv. Den balanserer verdien av dine eiendeler mot verdien av din gjeld (dine forpliktelser). Den ene halvdelen er dine eiendeler og den andre halvdelen er din gjeld og din netto verdi.

Balanseoppstillingen indikerer hvor mye penger du har og hvordan du eier dem, og differansen mellom disse to på et gitt tidspunkt.

Mennesker som ikke er klar over styrken til en finansiell oppstilling, har ofte minst penger og de største finansielle problemene.

Fra balansen kan du avdekke din egenkapital eller din nettoverdi, som er differansen mellom summen av dine eiendeler og din totale gjeld.

Netto verdi = Eiendeler – Gjeld

Med andre ord, er din netto verdi hvor stor dine eiendeler er etter at du har betalt all gjeld (regninger og lån). Det er hvor mye du er verdt den dagen balansen gjøres opp.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu