Hva er Eiendeler?

Hva er Eiendeler?

Eiendeler inkluderer:

  • Kontanter
  • Bankkonto
  • Aksjer
  • Obligasjoner
  • Aksjefond
  • Pensjonsfond
  • Gjeld til deg
  • Nettoverdi av forretning du eier
  • Nettoverdi av inntekter fra eiendom du eier

Som du kan se, er gjeld til deg en eiendel og kalles kundefordringer. Du selger en eiendom, og pengesummen kjøper skylder deg er en kundefordring.

Eiendeler inkluderer også nettoverdien av alle forretninger og eiendommer som du eier. Markedsverdien av en forretning eller en eiendom er pengene du kan forvente deg om du selger det. Men husk, at du må trekke fra (og betale) alle pengene du skylder i denne forbindelse, slik som lån på eiendommen.

Det er viktig å merke seg at vi ikke ser på din egen bolig, hytte eller bil som en eiendel. Hvorfor? Fordi det ikke produserer inntekter. Ditt hjem, bil, møbler, klær og videokamera er gjerne ting som har en finansiell eller sentimental verdi, men det er ikke finansielle eiendeler uten at de blir solgt med en finansiell gevinst. Følgelig er det faktisk å klassifisere som gjeld.

Siden personlige eiendeler ikke produserer inntekter, vil vi ikke behandle dem som eiendeler. Den finansielle oppstillingen du trenger å lære deg er den som en sofistikert investor bruker.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 5 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu