Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?

Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?

Vent et øyeblikk, sier du. Er ikke inntekter en eiendel? Er ikke utgifter det samme som gjeld? Hvorfor må denne terminlogien være så forvirrende?

Det er en god praktisk grunn til å skille inntekter fra eiendeler og ugifter fra gjeld. Det er også en god praktisk grunn til å vurdere eiendeler sammen med gjeld og inntekter sammen med utgifter. Grunnen til dette er kontantstrøm (cash flow). Hvis du har et klart bilde av dine eiendeler/gjeld på den ene siden og inntekter/utgifter på en andre siden, vil du være i stand til å styre og øke din kontantstrøm (cash flow).

En eiendel putter penger i lommene mine, mens gjeld tar penger ut av lommene mine. Så enkelt er det. Likevel har mange mennesker problemer med å se forskjellen. Fordypet i sine regnskapsoppstillinger blir de hengende fast i tallene og de klarer ikke å fortelle hva som gir dem penger og hva som ikke gir dem penger.

Eiendeler gir penger til lommene dine. Gjeld tar penger fra lommene dine.

Les mer fra denne utdanningsserien:
Hva er Eiendeler, Gjeld, Inntekter og Utgifter?
Hva er Eiendeler?
Hva er Gjeld?
Hva er Inntekter?
Hva er Utgifter?
Hva er en Balanse?
Hva er et Resultatregnskap?
Hva er Kontantstrøm (cash flow)?

This Post Has 5 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu