Direkte salg industrien opplever sterk vekst!

Direkte salg industrien opplever sterk vekst!

Gordon Hester, som er en anerkjent finansanalytiker og finansrådgiver, har fulgt veksten til direkte salg industrien siden 1991. Her presenterer vi noen av Gordon Hester sine konklusjoner.

Nylig publiserte også Direct Selling Association (DSA) de globale tallene for både for salget og antall salgspersoner som er involvert. Som du kan se av tallene kan denne industrien vise til en imponerende historie med sterk vekst.

La oss se nærmere på noen av konklusjonene som kan trekkes ut fra denne tabellen.

2011 var enda et år med sterk vekst. Når du kombinerer 2010 og 2011, kan industrien vise til den sterkeste veksten i salget de siste to tiår.

Kontinuerlig vekst. Salgsdatene viser at denne industrien har hatt positiv vekst i 18 av de siste 21 årene (85,7%). Enda mer imponerende er veksten i antall salgspersoner eller distributører. Den viser  vekst i 19 ut av 21 år (90,4%)

Denne industrien gjør det godt i negangstider. Feltene i gult indikerer årene med globale tilbakeganger (det har vært 8 i løpet av 21 år). Det er da interessant å merke seg at direkte salg industrien kun har hatt negativ vekst 3 ganger i løpet av den samme tidsperioden og veksten i antall salgspersoner har gått ned kun 2 ganger i løpet av 21 år.

Det er også grunn til å merke seg at denne industrien gjør det spesielt godt rett etter en global nedgangsperiode i økonomien vår.

Et av de selskapene i denne industrien som i følge Gordon Hester er svært godt posisjonert for vekst fremover heter NSA. Det kan være grunner til å undersøke nærmere om du selv vil være med på å kapitalisere på disse trendene.

Lytt på dette lydwebinaret hvor Gordon Hester analyser den globale muligheten som han tror NSA har fremover:
*

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu