June 28

Dette bør du tenke på før du velger å starte med nettverksmarkedsføring.

Nettverksmarkedsføring

1  comments

Alle bedrifter er opptatt av å utvikle og bygge nettverk for å markedsføre og fremme sine produkter og løsninger. Dette er effektivt og for mange avgjørende for at bedriften skal kunne overleve i markedet.

Globalt ser vi nå også en stor trend ved at større bedrifter velger å endre distribusjonsmodellen sin fra å være avhengig av eksportører, importører, grosisster, kjeder og detaljister – til selv å levere produktene direkte til kundene og med distribuører/agenter som selv bruker produktene og formidler informasjon til markedet.

Denne endringen medfører en stor besparelse i distribusjon og markedsføringskostnader og vi ser også at disse selskapene bruker mer penger på forskning, utvikling og kvalitet i produksjonen, noe som er bra for forbruker.

Det er globale endringer i distribusjon og fremveksten av internett som driver frem disse nye løsningene og markedføringsformen er i dag kjent som nettverksmarkedsføring.

Nettverksmarkedsføring er en glimrende mulighet for deg som ønsker en inntekt ved siden av eller velge en helt ny karrierevei hvor du kan få langt større frihet til egen tid.

Facebook er også bygget opp på konseptet nettverksmarkedsføring (venner inviterer venner), men dessverre er det som i alle bransjer aktører som ikke driver lovlig og blir ofte omtalt som pyramider.

Derfor er det viktig at du undersøker nøye før du velger selskapet du vil bli partner med.

Her noen råd fra lotteritilsynets sine sider:

 “Lotteritilsynet får mange spørsmål fra publikum om nettverkssalg og pyramidelignende aktiviteter. På generelt grunnlag advarer vi folk mot å delta i nettverksvirksomhet der det blir lovet stor økonomisk vinning. Dette gjelder spesielt hvis vinningen i stor grad kommer fra verving av nye deltakere.

Mange slags pyramider

Pyramidestrukturen er felles for både pyramidespill og Multi Level Marketing-virksomhet (MLM). Ved MLM-virksomhet er pyramidestrukturen fundamentet for arrangementet, men er i seg selv ikke årsak til inntjeningen. Virksomheter som i realiteten er pyramidespill, vil ofte omtale seg selv som et MLM-selskap.

Typisk pyramide

Pyramideeffekten oppstår når inntekten blir koblet til vervingen, slik at selskapets/deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta. Inntekten er på den måten avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivåer.

Typiske varianter i dag er selskaper som selger informasjon/kurs, forbruksvarer og/eller markedsføringsprodukter. Dette er ofte kombinert med bonussystemer der deltakeren er avhengig av å kjøpe seg oppgraderinger i selskapet, og inntekten kommer fra å selge disse videre til andre medlemmer på lavere nivå. Oppgraderingspakkene inneholder ofte produkter, men er overpriset når man ser på innholdet.

Kjennetegn

Hvis du blir lovet store inntekter på inntjeningen til de personene du verver, på flere nivåer under deg, vil det være et klart tegn på en pyramide. Her blir pengene flyttet oppover i systemet, og det er de som sitter øverst, som først og fremst tjener på det.

Vanskelig å vurdere alle

Det finnes mange ulike selskaper som selger ulike produkter og har ulik oppbygning. Dette bidrar til at det er svært ressurskrevende å undersøke virksomheter opp mot pyramideregelen i lotteriloven § 16. Som regel er dette aktiviteter som er Internett-baserte, og der det ikke er norskregistrerte selskaper som står som eier. Ofte er det vanskelig å finne ut hvem som er ansvarlig og står bak aktivitetene, og det kan derfor være tidkrevende å bringe fakta på det rene. Dette, sammen med stor saksmengde for øvrig, gjør at Lotteritilsynet ikke kan gå inn og vurdere hvert enkelt selskap.

Tenk deg om!

Alle som ønsker å gå inn i pyramidelignende aktiviteter, nettverkssalg og lignende, må derfor selv ta ansvar for å vurdere risikoen. Som en hjelp til dette har vi laget en liste med spørsmål som du bør stille deg selv, før du eventuelt velger å delta i slike aktiviteter.

“Tommelfingerregel”

Penger yngler ikke av seg selv. Hvis noen på toppen tjener mye, kan det skyldes at mange lenger nede i systemet taper penger. Dersom inntekten din er avhengig av at du og de du har vervet, hele tiden verver nye medlemmer eller får eksisterende medlemmer til å oppgradere sine medlemskap, vil ikke virksomheten kunne overleve på lang sikt.

Les mer om pyramideregelen i lotteriloven § 16.

Spørsmål du bør stille deg selv før du velger å delta i noe som ligner på en pyramide

 • Er det kjøpeplikt og/eller månedlig medlemsavgift, og er denne medlemsavgiften høy? (Dette kan være tegn på pyramidelignende virksomhet.)
 • Må du betale for å bli medlem før du får vite hva hele virksomheten egentlig går ut på? (Etter at du har betalt for å bli medlem, er det vanskeligere å trekke seg ut. En seriøs virksomhet gir deg den informasjonen du trenger, før de ber deg om å investere penger.)
 • Kan du bare kjøpe produktene som en del av medlemspakken når du blir vervet eller oppgraderer medlemskapet, eller kan du kjøpe produktene uten å være medlem? (Hvis du må bli medlem for å kjøpe produktene, kan det være et tegn på at det er verving, og ikke salg av produkter, som er det sentrale.)
 • Er det angrefrist ved bestilling? (Angrefrist er en grunnleggende forbrukerrettighet i Norge og noe virksomheten bør tilby ved salg av produkter.)
 • Er det innfløkte bonus- og verveordninger som det er vanskelig å få fullstendig oversikt over? (Dette gjør det vanskelig å se hvor pengestrømmen går, og kan være et tegn på pyramide.)
 • Markedsfører virksomheten seg med at du får inntekter av at de du har vervet, verver nye medlemmer, eller er det ditt salg av produkter som gir inntekt? (Det er et tegn på pyramide at deltakerne får inntekt ved verving, og ikke ved salg av produkter.)
 • Får du en del av inntektene ut som aksjer i virksomheten? (Dette kan være et tegn på at det er fiktive verdier i virksomheten.)

Vær skeptisk hvis du ikke har gode svar på disse spørsmålene:

 • Finnes det faglig dokumentasjon på at produktene/tjenestene som selges, er gode?
 • Koster produktene mye når du ser på prisen i forhold til innholdet?
 • Er dette produkter som du trygt kan anbefale slekt og venner?
 • Kommer det klart frem hvem som står bak produktene, og er det lett å komme i kontakt med dem?

Dette er ikke en uttømmende liste, men den kan gi en pekepinn på om dette kan være en pyramidelignende virksomhet. Et godt tips er å sette seg ned og vurdere konseptet hjemme. Ikke la deg presse til å bli medlem på informasjons- eller vervemøter og lignende.”

La  deg ikke stoppe

Samtidig er det viktig at du ikke lar deg stoppe om du ønsker å jobbe med et seriøst selskap som bruker nettverksmarkedsføring som forretningmodell. Det er som regel mye lettere å starte en virksomhet for deg selv ved å bli partner med ett av disse selskapene. Gjør likevel hjemmeleksen din og få svar på spørmålene.

About the author 

Roar Skogvoll

You may also like

Hvordan bli bedre på rekruttering?

Hvordan utvikle nye relasjoner og bygge et nettverk?

Ett enkelt spørsmål som kan forandre livet ditt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!