Den nye “spillet” om pensjonen din……hvordan planlegge klokt og vinne!

Den nye “spillet” om pensjonen din……hvordan planlegge klokt og vinne!

Den kritiske delen av pensjonsprosessen er IKKE kronebeløpet du trenger for å pensjonere deg, men mer systemet du følger for å maksimere akkumulering av velstand.

Det er en interessant modell om livsstil og finansiell uavhengighet som er utviklet av Franco Modigliani. Han vant faktisk Nobels fredspris i Økonomi i 1985 for denne modellen.

Graf-av-FrancoModellen viser at de fleste mennesker, i sine beste år, faktisk lever over evne. Forbruket topper seg rundt 48 år. Etter dette viser grafen at de fleste beveger seg mot et enklere liv og drastisk reduserer sin livsstil. Den viser også at det er en kritisk periode fra denne toppen og frem mot pensjonsalder for å ta igjen overforbruket. Målet var å leve FRA hva du hadde spart, og ikke fra inntekter som kommer fra investeringer.

I dag har bildet for pensjon forandret seg. Det er viktig å huske at en av de viktigste faktorer i all økonomi er demografiske forhold…..jo eldre befolkningen blir, desto hardere virker det på din økonomi. Hvorfor? Fordi pensjonister forbruker mer enn de produserer. Det blir et enda større problem når myndighetene og tilskuddordninger støtter pensjonistene, siden den yngre del av befolkningen må betale for disse kostnadene. I Japan de demografiske problemene store. Nesten 60% av deres voksne befolkning er over 65 år. Det er også et STORT problem i Europa og det vokser fremover.

Jeg tror mange vil finne det vanskelig å få en avkastning på sine investeringer og det vil bli en utfordring i en økonomisk vinter hvor de fleste land nå reduserer sin gjeld.

I praksis betyr dette at de aller fleste i Europa vil ende opp med MER UTGIFTER og det er utgifter vi IKKE KAN KONTROLLERE. Det er også viktig å huske at den største utgiften for pensjonister er medisinske utgifter og voksende helseutgifter er også en utfordring for myndighetene i dag.

Her er noen viktige råd for å administrere livet ditt og maksimere pensjonen din:

1 – Lev etter dine evner.

Det er ikke først og fremst hvor mye du tjener, men hvordan du bruker tiden din, sparer/investerer og får disse pengene til å vokse. Hovedproblemet til dem som lever under evne er GJELD. Du vil fremover se en stor forandring i hvordan forbrukere, selskaper og myndigheter tenker om bruk av gjeld. Med andre ord, når gjeldsbyrden skal reduseres minsker også muligheten til å få lån. En økonomisk vinter gjør også forbrukere til sparere. Dette er vel dokumentert i Japan og USA de siste årene. Selv om vi er heldig stilt i Norge på grunn av oljen, vil også vi bli påvirket av de store økonomiske forandringene som nå finner sted.

2 – Cash er konge.

Det betyr at å maksimere cashflow og cash reserver er den beste strategien for å bygge velstand. Hver gang jeg gir råd til mennesker med en finansiell utfordring er denne modellen steg 1 som jeg anbefaler.

3 – Fokuser på å øke inntekter.

Veldig mange fokuserer på budsjetter og reduksjon i utgifter. Det som de feiler i å innse er at du ikke kan budsjettere deg selv og samtidig komme videre. Inntektene minker og kostnader du ikke kontrollerer (skatt, avgifter, inflasjon etc.) er de som kan skape smerte for mange som sitter med en vanlig lønnsinntekt. Likevel gjelder fortsatt det gamle rådet – fokuser på hva du kan kontrollere. Finnes det derfor bedre måter å bruke tiden din på, eller anvende deler av tiden din til? Kan du skape ny cashflow eller en bedre cashflow enn du har i dag?

4 – Investere i eiendeler som gir inntekter.

Hvis du har suksess med de 3 første rådene er dette rådet som virkelig kan skape velstand for deg. Dette kan gi deg en livsstilen du drømmer om når du investerer tiden eller pengene dine på denne måten. Dette betyr at du både utvikler eiendeler og samtidig får disse eiendeler til å gi deg inntekter tilbake.

Her er en stor hemmelighet innenfor dette området – det handler ene og alene og risikostyring. Jeg har sett flere mennesker miste alt de eier, grunnet valg av mennesker de omgir deg med eller får råd fra. På skolen lærer du ikke i finansbøkene at den største risikoen innenfor finans er mennesker. Faktum er at enten styrer du selv pengene dine eller så gjør noen andre det. Hvis du tar råd fra andre mennesker, bør du vite hva som er oppnåelig (virkelighet kontra salgsprat) og basere dine beslutninger på risiko og ikke grådighet. Til slutt handler dette om å bygge steg-for-steg, unngå mistak, og så ha en prosess som produserer inntekter.

5. En plan for å kunne hjelpe ut over deg selv.

Mennesker med eiendeler som betaler seg ender ofte opp med å måtte beslutte seg for hva de skal gjøre med det de ikke kan bruke. Enten det er i løpet av livet deres eller etter livet, kan ingen av oss ta noe med til det lovede landet.

Derfor har mennesker som lykkes ofte en plan slik at deres ressurser kan tjene andre både nå og senere.

Bildet av pensjonen forandrer seg.

Til slutt. Jeg tror at vårt “bilde av pensjonen” vil gå gjennom en stor forandring. Før 60 årene var pensjon for de rike. Alle andre måtte jobbe til de ble for syke eller for gamle til å produsere. Vi overbeviste mennesker at en del av det kapitalistiske systemet var aldersbasert og at myndighetene støttet pensjonen.

Denne modellen faller nå over hele verden, og særlig i Europa akkurat nå. Resultatet vil bli at bildet går tilbake til hva det opprinnelig var – de som har posisjonert seg vil få alle fordelene. Resten vil jobbe til noen (eller systemet) tar vare på dem. Vi kommer til å se mange, mange som vil jobbe lenger enn dagens pensjonsalder på 67 år.

Det er et gammelt råd – forandre hvordan du tenker, forandre ditt liv. Hvis mennesker lærer å tenke annerledes og FØLGE EN VELPRØVD PLAN, da tar resten vare på seg selv. Jo før du våkner opp til hvordan du setter sannlighetene for pensjon i din favør, desto høyere blir sannsynligheten til å nå dine mål.

Selv har jeg lært meg at akseleratoren for å bygge velstad ALLTID er inntekter. Jeg kjenner verdien av å jobbe fokusert hver dag. Jeg kjenner verdien av å posisjonere meg i markedet. Jeg har lært meg å få betalt for denne verdien og få betalt på innsatsen til andre. Jeg har lært at nøkkelfaktoren for langsiktig suksess er å bygge langsiktige relasjoner med de RIKTIGE MENNESKENE.

Jeg har også lært at uten disiplin og fokus i hverdagen er det liten mulighet til å oppnå noe som helst i dette livet. Pensjon for meg er et mål på den suksess jeg har med å gjøre gode beslutninger og følge et velprøvd system. Hvis du følger systemet og gjør riktige valg, ikke bare kan du pensjonere deg, men du kan gjøre det i ung alder og med mer penger enn du noensinne hadde drømt om.

En cashflow forretning for fremtiden

En Personlig Franchise eller en forretning som baserer seg på nettverksmarkedsføring er en cashflow forretning som er spesielt tilpasset den nye økonomien vi nå ser. For meg ble denne muligheten en forandring i livsstil, og en Personlig Franchise er også en eiendel som gir gjentagende inntekter og som har gitt meg muligheten til å investere i nye eiendeler som betaler seg.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu